Nước suối Tiếng Anh là gì

Nước lọc tiếng Anh là water, phiên âm /ˈwɔː.tər/. Nước lọc là nước uống tinh khiết được xử lý qua các bước an toàn. Nước lọc dùng để nấu ăn hoặc dùng cho sinh hoạt hằng ngày.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Từ vựng tiếng Anh về nước.

Mineral water /ˈmɪn.ər.əl ˈwɔː.tər/: Nước khoáng.

Soft drink /sɒft drɪŋk/: Nước ngọt.

Juice /dʒuːs/: Nước trái cây.

Smoothie /ˈsmuː.ði/: Sinh tố.

Tea /tiː/: Trà.

Nước lọc tiếng Anh là gì, SGV

Milk tea /mɪlk tiː/: Trà sữa.

Coffee /ˈkɒf.i/: Cà phê.

Một số mẫu câu tiếng Anh về nước.

The river is difficult to cross during periods of high water.

Sông rất khó đi qua trong thời kì nước dâng cao.

Is there any pain when you pass water?

Khi truyền nước có đau không?

The light reflected off the surface of the water.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt nước.

Bài viết nước lọc tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.