Núi trong Tiếng Anh đọc là gì

Hôm nay hãy cùng chúng mình học thêm từ vựng và các ví dụ về hoạt động Leo núi trong tiếng Anh là gì nhé!

1. Định nghĩa

Leo Núi là hoạt động và là môn thể thao mà người tham gia cố gắng để đạt đến đỉnh của một ngọn núi.

Tiếng Anh: Mountaineering

Phát âm:

UK: /maʊn.tɪˈnɪə.rɪŋ/  US: /maʊn.tənˈɪr.ɪŋ/

Trên đây là hai cách phát âm phổ biến khác nhau, các bạn hãy tham khảo từ các trang từ điển chính thống để luyện tập thêm nhé.

Núi trong Tiếng Anh đọc là gì

(Hình ảnh Leo Núi)

Các từcụm từ liên quan.

climbing /ˈklaɪ.mɪŋ/ = rock climbing = mountaineering

alpinist /ˈælpɪnɪst/ = climber = mountaineer (n): người leo núi

cragsman /'krægzmən/ (n): người leo núi giỏi

Ví dụ:

 • A cragsman is a person who is proficient or skilled at rock climbing.
 • Một người leo núi giỏi là một người thành thạo hoặc có kỹ năng leo núi.

mountain biking (n): đạp xe leo núi

 • Mountain biking is an adventure sport, it requires physical health as well as the bravery of the participants.
 • Đạp xe leo núi là một môn thể thao mạo hiểm, nó đòi hỏi sức khỏe thể chất cũng như bản lĩnh của người tham gia.

artificial rock climbing: leo núi đá nhân tạo

 • Artificial rock climbing also known as indoor rock climbing is a great way to work on your strength, build strength and increase your balance.
 • Leo núi đá nhân tạo hay còn gọi là leo núi đá trong nhà là một cách tuyệt vời để rèn luyện sức bền, xây dựng sức bền và tăng sự cân bằng của bạn.

free climbing: Leo núi tự do

 • When participating in free climbing, we do not need the assistance of devices such as pegs placed in the rock, but occasionally using ropes and belays.
 • Khi tham gia leo núi tự do, chúng ta không cần đến sự hỗ trợ của các thiết bị như chốt đặt trong đá mà thỉnh thoảng sử dụng dây thừng và dây đai.
Núi trong Tiếng Anh đọc là gì

(Hình ảnh leo núi nhân tạo)

Núi trong Tiếng Anh đọc là gì

(Hình ảnh đạp xe leo núi)

2. Ví dụ

 • Mountaineering is one of my favorite hobbies because it is unique, challenging, and it brings for me a great time.
 • Leo núi là một trong những sở thích yêu thích của tôi vì nó độc đáo, đầy tính thử thách, và mang lại khoảng thời gian tuyệt vời.
 • Rock climbing is a very accessible sport for everyone to participate in. With great endurance, dedication, and perseverance, anyone can participate in this sport.
 • Leo núi là một môn thể thao rất dễ tiếp cận mà mọi người đều có thể tham gia. Với sức bền tốt, sự quyết tâm và sự kiên trì, bất cứ ai đều có thể tham gia vào bộ môn này.
 • The climbing technique is highly dependent on the weather, the season of the year, and the specific path that the climber chooses.
 • Kỹ thuật leo núi phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa trong năm và tuyến đường cụ thể mà người leo núi chọn.
 • I started climbing mountains when I was 15 years old with my father and have been pursuing it passionately ever since.
 • Tôi bắt đầu leo núi khi tôi 15 tuổi cùng với cha tôi và đã theo đuổi nó một cách say mê kể từ đó.
 • One of the things in mountaineering is most people sort of taking it straight on.
 • Một trong những điều về leo núi là, đa số mọi người thường bắt tay vào làm ngay.
 • As I gazed at the surrounding nature below me, I realized that climbing would become my newest passion.
 • Khi tôi nhìn ngắm thiên nhiên xung quanh bên dưới mình, tôi nhận ra rằng leo núi sẽ nhanh chóng trở thành niềm đam mê mới nhất của tôi.
 • Nepalese climber Nirmal Purja officially set a record for the speed of climbing 14 highest mountains in the world, after overcoming the high mountains of over 8,000 m of the Himalayas in just 7 months.
 • Nhà leo núi người Nepal Nirmal Purja đã chính thức lập kỷ lục về tốc độ leo 14 ngọn núi cao nhất thế giới, sau khi vượt qua đỉnh núi cao hơn 8.000 m của dãy Himalaya chỉ trong vòng 7 tháng.

Trên đây chúng mình đã cung cấp kiến thức về định nghĩa cũng như ví dụ về cách sử dụng từ Leo Núi trong tiếng Anh, hy vọng các bạn sẽ học thêm được nhiều điều mới.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Núi trong Tiếng Anh đọc là gì