Nơi quy sử dụng nhà vệ sinh trong trường học

Nôi quy sử dụng nhà vệ sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (34.34 KB, 1 trang )

TRƯỜNG TH HUỲNH VĂN THỨC

NỘI QUY SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH
--- oXo ---

1. Học sinh nam đi ở nhà vệ sinh nam. Học sinh nữ đi ở nhà vệ sinh nữ.
2. Đi tiểu:
Đúng nơi quy định
Tiểu xong phải dội nước sạch sẽ ngay
Phải rửa tay sau khi đi vệ sinh
3. Đi đại tiện:
Vào khu vực quy định và đóng cánh cửa lại
Đi đại tiện đúng bệ xí


Lấy giấy vệ sinh lau chùi sạch sẽ
Bỏ giấy bẩn vào sọt rác
Múc nước dội sạch bệ xí cẩn thận
Rửa tay sạch sẽ sau khi đi vệ sinh
4. Nghiêm cấm tất cả các học sinh:
Vứt giấy, rác vào hố tiểu và bệ xí
Bôi bẩn, vẽ bậy lên tường và sàn nhà khu vệ sinh
Đi tiểu tiện và đại tiện bừa bãi ngoài khu vệ sinh.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)