Những tỉnh nào làm thẻ căn cước công dân 2020

Tin cùng chủ đề

  •                        Có thể không cần đính kèm ảnh chụp CCCD khi đăng ký VssID
  •                        Tẩy nốt ruồi, xóa sẹo có phải làm lại CMND, CCCD?
  •                        Sửa đổi thông tin cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
  •                        Khuyến khích tích hợp một số dịch vụ tư vào thẻ CCCD
  •                        Cập nhật thủ tục đổi Căn cước công dân hết hạn mới nhất
  •                        Làm Căn cước công dân không cần điền Tờ khai giấy (dự kiến)
  •                        Infographic: Căn cước công dân sai thông tin, điều chỉnh lại thế nào?
  •                        Làm Căn cước công dân ở đâu? Có làm online được không?
  •                        Có cần về quê để làm Căn cước công dân, hộ chiếu?
  •                        Toàn bộ 6 loại giấy tờ sắp thay đổi, dân cả nước hưởng lợi