Nháy đúp chuột là gì

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 6  Bài 5: Luyện tập chuột máy tính giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 6
  • Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 6

A. Lý thuyết

1. Làm quen với chuột máy tính

Chuột là công cụ quan trọng thường đi liền với máy tính.

Thông qua chuột chúng ta có thể thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dữ liệu vào máy tính nhanh và thuận tiện.

Chuột máy tính được thiết kế với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, nhưng chung thiết kế là: nút trái chuột, nút phải và nút giữa để cuộn.

Lý thuyết: Luyện tập chuột máy tính | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học chọn lọc có đáp án Ly Thuyet Luyen Tap Chuot May Tinh

2. Cách cầm, giữ chuột máy tính

Dùng tay phải giữ chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón giữa đặt lên nút phải.

Khi giữ chuột để bàn tay thẳng với cổ tay, không tạo ra các góc gẫy.

Chuột luôn cần để trên mặt phẳng ngang.

Cầm giữ chuột đúng sẽ không bị mỏi tay, không gây dị tật cho tay.

3. Các thao tác với chuột máy tính

Di chuyển chuột: giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng.

Nháy chuột: nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.

Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

Kéo thả chuột: nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.

4. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills

Sử dụng hần mềm Mouse Skills để luyện tập các thao tác với chuột, có 5 mức để luyện tập:

Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.

Với mỗi mức, phần mềm cho phép thực hiện 10 lần luyện tập, các bài sẽ khó dần theo thời gian.

Phần mềm sẽ tính điểm từng phần và tổng kết điểm sau khi thực hiện xong các bài tập luyện.

Từ mức 1 đến mức 4, phần mềm sẽ hiện hình vuông nhỏ trên màn hình cần thao tác đưa chuột tương ứng đến vị trí đó.

Lý thuyết: Luyện tập chuột máy tính | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học chọn lọc có đáp án Ly Thuyet Luyen Tap Chuot May Tinh 1

Mức 5, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng

Lý thuyết: Luyện tập chuột máy tính | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học chọn lọc có đáp án Ly Thuyet Luyen Tap Chuot May Tinh 2

và cần kéo biểu tượng đó thả vào ô cửa sổ.

Lý thuyết: Luyện tập chuột máy tính | Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học chọn lọc có đáp án Ly Thuyet Luyen Tap Chuot May Tinh 3

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Nháy đúp chuột là:

A. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng

B. Nháy nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.

C. Nháy nhanh nút phải chuột và thả tay

D. Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác Lời giải

Bài 2: Cách cầm chuột là:

A. Ngón trỏ của tay phải đặt lên nút trái chuột

B. Ngón giữa của tay phải đặt lên nút phải chuột

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều saiLời giải

Bài 3: Di chuyển chuột là:

A. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng

B. Nhấn nhanh nút trái chuột rồi thả tay

C. Nhấn nhanh nút phải chuột rồi thả tay

D. Cả 3 đáp án trên đều sai Lời giải

Bài 4: Có mấy thao tác chính với chuột:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6Lời giải

Bài 5: Luyện tập chuột với phần mềm Mouse SKills gồm mấy mức?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Lời giải

Bài 6: Trong khi đang luyện tập, để chuyển sang mức tiếp theo ta nhấn phím:

A. N B. M C. L D. Q Lời giải

Bài 7: Trong phần mềm Mouse skills, mức 5 ta thực hiện luyện tập chuột với thao tác nào?

A. Di chuyển chuột

B. Kéo thả chuột

C. Nháy đúp chuột

D. Nháy chuột Lời giải

Bài 8: Để thoát khoát khỏi phần mềm Mouse skills, ta nháy vào nút:

A. Try Again B. Quit C. Start D. Begin Lời giải

Bài 9: Sau khi hoàn thành xong các mức luyện tập với chuột, nếu muốn luyện tập lại ta nháy vào nút:

A. Try Again B. Quit C. Start D. Begin Lời giải

Bài 10: Cách khởi động phần mềm Luyện tập chuột:

A. Nháy vào biểu tượng phần mềm Mouse SKills trên màn hình

B. Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mouse SKills trên màn hình

C. Nháy đúp vào biểu tượng phần mềm Mario trên màn hình

D. Nháy vào biểu tượng phần mềm Mario trên màn hình Lời giải

Video liên quan