Nhận xét về bộ sách Cánh Diều lớp 2

Bảng góp ý sách giáo khoa lớp 2

Việc tổ chức góp ý hướng đến bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa. Mời các bạn cùng tham khảo Góp ý sách giáo khoa lớp 2 sách Cánh Diều theo tiêu chí.

 • Phiếu đánh giá lựa chọn sách giáo khoa mới
 • Phiếu ý kiến cá nhân về các bộ sách giáo khoa lớp 2
 • Biên bản sinh hoạt chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2020 - 2021
 • Biên bản lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 mới
 • Báo cáo tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2

GÓP Ý SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

I. Những điểm nổi bật của Tiếng Việt 2 Cánh Diều

1. Kế thừa SGK Tiếng Việt 2 hiện hành

- Kế thừa về hệ thống chủ đề, chủ điểm

- Kế thừa nhiều bài đọc, bài tập

- Kế thừa giải pháp sư phạm về từ ngữ, ngữ pháp (VD, dựa vào câu hỏi để xác định các bộ phận câu và các mẫu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào?  HS dễ tiếp thu hơn là dạy câu có từ là nối chủ ngữ và vị ngữ, câu có động từ làm vị ngữ, câu có tính từ làm vị ngữ )

2. Đổi mới so với SGK Tiếng Việt 2 hiện hành

2.1. Tổng quan

- Không chia theo phân môn mà theo nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng

- Hoàn thiện hệ thống chủ đề, chủ điểm

- Các bài đọc, bài tập sát chủ điểm hơn

- Nhẹ hơn (các bài đọc ngắn hơn, không tổ chức phân môn Luyện từ và câu độc lập, các BT dễ thực hiện hơn, đầu HKI còn 4 bài tập chép,)

- Nội dung mở (có phần cứng, phần mềm; có nhiều BT lựa chọn,)

- Có Hướng dẫn tự đánh giá sau mỗi chủ điểm lớn (2 tuần/lần)

2.2. Rèn kĩ năng đọc

- Bổ sung nhiều bài đọc mới

- Giảm bớt lượng chữ trong các bài đọc lấy lại từ SGK hiện hành

- Tăng giờ cho bài đọc (tất cả các bài đọc đều dạy 2 tiết)

- Bổ sung 2 tiết Tự đọc sách báo / 1 chủ điểm lớn (2 tuần/lần)

2.3. Rèn kĩ năng viết

- Chú trọng hoạt động tạo lập văn bản đa phương thức

- Bố sung hoạt động Góc sáng tạo sau mỗi chủ điểm lớn (2 tuần/lần)

- Nội dung luyện kĩ năng viết gắn với yêu cầu vận dụng vào đời sống

2.4. Rèn kĩ năng nghe và nói

- Bổ sung mỗi tuần 1 tiết Luyện nghe và nói

- Nội dung luyện nghe và nói gắn với yêu cầu vận dụng vào đời sống

- Tăng cường các hoạt động luyện nghe và nói trong các hoạt động khác

2.5. Có đồ dùng hỗ trợ hoạt động dạy và học

- Phiên bản điện tử của SGK

- Vở Luyện viết (gồm Tập viết, Chính tả)

- Có Truyện đọc 2 gắn với hệ thống chủ điểm

- Các đồ dùng dạy học khác đơn giản, GV và HS có thể tự làm.

II. Sự phù hợp với các địa phương

1. Hệ thống chủ đề, chủ điểm liên quan đến những môi trường và hoạt động cơ bản của HS, do đó phù hợp với mọi địa phương:

- Hệ thống chủ đề: Thiếu nhi (Em là búp măng non), Trường học (Em đi học), Gia đình (Em ở nhà), Thiên nhiên (Em yêu thiên nhiên), Đất nước (Em yêu Tổ quốc Việt Nam).

- Các chủ điểm trong mỗi chủ đề. VD:

+ Gia đình: Ông bà (Vòng tay yêu thương, Yêu kính ông bà), Cha mẹ (Công cha nghĩa mẹ, Con cái thảo hiền), Anh chị em (An hem thuận hòa, Chị ngã em nâng),

+ Thiên nhiên: Cây xanh (Lá phổi xanh, Chuyện cây chuyện người), Chim chóc (Thế giới loài chim, Những người bạn nhỏ), Động vật hoang dã (Thế giới rừng xanh, Muôn loài chung sống), Các mùa (Các mùa trong năm, Con người với thiên nhiên).

2. Nội dung mở, tạo điều kiện để gắn hoạt động học tập với thực tế địa phương:

- Các bài tập chính tả luôn luôn là bài tập lựa chọn để GV và HS lựa chọn phù hợp với yêu cầu khắc phục lỗi chính tả do cách phát âm địa phương.

- Các bài tập viết đoạn văn, góc sáng tạo thường cho 2 đề chọn 1 và liên quan đến đời sống hằng ngày.

- Các giờ tự đọc sách báo cũng có thể được sử dụng để hướng dẫn HS đọc những nội dung phù hợp với địa phương,

MINH CHỨNG SGK LỚP 2, LỚP 6 CÁNH DIỀU

ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THEO THÔNG TƯ 25 CỦA BỘ

Tên sách: Tiếng Việt 2 (2 tập)

Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình,

Tiêu chí

Chỉ báo, minh chứng

Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

1.1. Nội dung, PPGD, đánh giá kết quả, cấu trúc, ngôn ngữ và hình thức trình bày:

a) Phù hợp với đặc điểm về văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền trên địa bàn tỉnh

Nội dung các bài học trong SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều được tổ chức theo các chủ đề, chủ điểm phù hợp với tất cả các tỉnh thành (VD: Cuộc sống quanh em, Bạn bè của em, Em yêu trường em, Yêu kính ông bà, Con cái thảo hiền, Anh em thuận hòa, Lá phổi xanh, Thế giới loài chim, Muôn loài chung sống, Các mùa trong năm, Con người với thiên nhiên, Quê hương em, Người Việt Nam, Thiếu nhi đất Việt,). Nội dung về nông thôn, miền núi chiếm tỉ trọng lớn. Có những bài đọc, bài viết về miền núi, đồng bào dân tộc phía Bắc, phía Nam (trang 41, 46  tập 1, trang 122  tập 2,); tranh ảnh về miền núi, đồng bào dân tộc phía Bắc, phía Nam (trang 79, 39, 80  tập 1; trang 98, 122  tập 2,...).

b) Phù hợp với đặc điểm các ngành kinh tế của các địa phương trên địa bàn (du lịch, cửa khẩu, khoáng sản, nông lâm nghiệp)

Có nhiều bài đọc, bài viết về cây cối, con vật, rừng núi, rất phù hợp với các tỉnh miền núi.

1.2. Cấu trúc SGK có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương

Về cấu trúc, SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều có phần cứng và phần mềm (40 tiết ôn tập, 32 tiết tự đọc sách báo, 30 tiết góc sáng tạo) để GV vận dụng dạy học linh hoạt, phù hợp với đối tượng và địa bàn.

Về nội dung, SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều có nhiều bài tập vận dụng vào thực tế địa phương (VD: nhằm khắc phục lỗi chính tả, sách luôn luôn cho các bài tập lựa chọn để GV và HS lựa chọn phù hợp với đặc điểm của HS địa phương; các bài tập viết đoạn văn, góc sáng tạo cũng thường cho 2 đề chọn 1 và liên quan đến đời sống hằng ngày; các giờ tự đọc sách báo cũng có thể được sử dụng để đưa các nội dung phù hợp với địa phương,).

1.3. Giá SGK phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân; sách có thể sử dụng lâu dài.

Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông

2.1.Phù hợp với năng lực, trình độ CBQL, GV; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục có hiệu quả đã triển khai ở các địa phương:

a) Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

Mỗi bài học trong SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều được thiết kế thành các nhiệm vụ: Chia sẻ, Đọc, Viết, Nghe và nói, Tự đọc sách báo, Góc sáng tạo, Tự đánh giá. Mỗi nhiệm vụ này được thiết kế thành những hoạt động cụ thể. GV có thể lựa chọn hình thức hoạt động phù hợp với thời lượng, đối tượng và điều kiện học tập.

b) SGK có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết bài học với thực tiễn cuộc sống.

Các bài học trong SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều tích hợp chặt chẽ với các môn Đạo đức (giáo dục yêu nước, chăm chỉ, nhân ái), Hoạt động trải nghiệm (các bài góc sáng tạo), Tự nhiên và Xã hôi (các chủ điểm về tự nhiên và xã hội, bài tập nghe dự báo thời tiết), Mĩ thuật (các bài có yêu cầu viết kèm theo vẽ, làm thiếp chúc mừng, làm chim, tả đồ chơi,), Âm nhạc (2 bài tập nghe và nói về nội dung bài hát ở trang 101 và 117  tập 1).

c) Nội dung SGK giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Sau mỗi chủ điểm học tập (2 tuần), SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều lại có 1 bảng hướng dẫn đánh giá  tự đánh giá những điều đã biết, những việc đã làm được trong chủ điểm đó. Giữa và cuối học kì đều có hướng dẫn GV tổ chức đánh giá các kĩ năng của HS.

d) Nội dung SGK giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Nội dung mở của SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều tạo điều kiện để GV tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

2.2. Phù hợp với năng lực và tâm lí lứa tuổi HS:

a) Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở các vùng miền, vừa tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh.

Nội dung SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều vừa sức HS:

- Số chữ của các bài đọc, bài viết bảo đảm đúng quy định của Chương trình.

- Không dạy kiến thức lí thuyết (không có tiết riêng cho phân môn Luyện từ và câu như sách hiện hành).

- Số lượng bài tập vừa phải; có nhiều bài tập lựa chọn, bảo đảm giáo dục phân hóa.

- Hình ảnh, từ ngữ thân thiện.

b) SGK có chỉ dẫn rõ ràng, giúp học sinh xác định được mục tiêu học tập, tương tác, hình thành các năng lực của học sinh.

Các bảng hướng dẫn đánh giá  tự đánh giá trong mỗi chủ điểm và bài đánh giá giữa học kì, cuối học kì giúp HS tự đánh giá những điều đã biết, những việc đã làm được, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của mình để đạt được mục tiêu giáo dục.

c) SGK, học liệu điện tử hỗ trợ tối đa cho học sinh học tích cực, hiệu quả.

SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều có phiên bản điện tử (miễn phí) sinh động, dễ sử dụng, hỗ trợ tối đa cho học sinh học tích cực, hiệu quả; đồng thời giúp GV và PHHS theo dõi được hoạt động học tập của học sinh.

2.3. Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất: SGK có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất (phòng họp, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập) của địa phương.

Nội dung SGK Tiếng Việt 2 Cánh Diều phù hợp với điều kiện dạy và học của các cơ sở giáo dục.

2.4. SGK phù hợp với thiết bị dạy học: SGK có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) và những thiết bị dạy học tự có, thiết bị dạy học tự làm

Thiết bị dạy học của môn Tiếng Việt 2 Cánh Diều đơn giản, có thể tự làm. Các tài liệu hỗ trợ (như vở Luyện viết  bao gồm các bài Tập viết và Chính tả; Vở bài tập; Truyện đọc 2,) tạo điều kiện thuận lợi cho HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 - Tất cả các môn
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Việt
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Toán
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Tự nhiên xã hội
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Giáo dục thể chất
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Tiếng Anh
 • Góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 môn Đạo đức
 • Góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 môn Âm nhạc
 • Góp ý sách giáo khoa lớp 2 môn Mỹ thuật

Ngoài Góp ý sách giáo khoa lớp 2 sách Cánh Diều theo tiêu chítrên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Video liên quan