Nhân viên MPM là gì

- Quản lí vật liệu tồn kho và tìm phương án giải quyết

- Quản lí vật liệu sản xuất trong kho

- Hợp tác với phòng quản lí sản xuất để đảm bảo vấn đề vật liệu cho sản xuất

- Hợp tác với phòng kinh doanh để giảm giá thành sản phẩm

- Liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu.

* Quyền lợi:

- Tiền lương: Thỏa thuận trực tiếp KHÔNG GIỚI HẠN khi phỏng vấn

- Trợ cấp:

+ Tiền ăn: 1.066.000 vnd

+ Nhà ở: 500.000 vnd

+ Đi lại: 200.000 vnd

+ Chuyên cần: 150.000 vnd

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Việt Nam

- Có kí túc xá cho công nhân viên ở xa.