Nhân vật phụ tiếng Anh là gì

Năm 2013, Smulders có tham gia vai phụ trong bộ phim tình cảm Safe Haven.

In 2013, Smulders had a supporting role in the romance film Safe Haven.WikiMatrixCó 48 vai chính, 52 diễn viên và hơn 1.000 vai phụ đã làm sống lại câu chuyện. The 48 principal cast members, 52 featured players, and more than 1,000 extras brought the story to life.LDSTheo sau đó, anh diễn một vai phụ trong bộ phim He's Just Not That Into You. Later that year, he appeared in a supporting role in the film He's Just Not That Into You.WikiMatrixSự nghiệp diễn xuất của bà là bắt đầu với vai phụ trong phim Sweet Love. The season itself starts with the Charity Shield.WikiMatrixStone cũng đã có một vai phụ trong phim. Stone also had a supporting role in the movie.WikiMatrixVai diễn điện ảnh đầu tiên của bà là một vai phụ trong Lovely to Look At. Her first film role was a supporting role in Lovely to Look At.WikiMatrixTrời ơi, tao thích làm vai phụ một ngày. God, I love walk-on day!OpenSubtitles2018.v3Palmer được thuê đóng vai phụ trong Deck Dogz (2005) và vài phim ngắn khác được quay tại Adelaide. Palmer had been an extra on Deck Dogz (2005), and other films shot in Adelaide.WikiMatrixNăm 1991 anh cũng tham gia bộ phim Breathing Fire và đóng một vai phụ trong Encino Man (1992). He also starred in the movie Breathing Fire (1991) and had a small role in Encino Man (1992).WikiMatrixPalmer đóng một vai phụ trong bộ phim remake Point Break ra mắt năm 2015. Palmer had a supporting role in the 2015 remake of Point Break.WikiMatrixỞ giải vai phụ , Christoph giành chiến thắng với phim Inglorious Bastards và Mo'Nique với phim Precious . In supporting roles Christoph won for Inglorious Bastards and Mo'Nique for Precious .EVBNewsLúc Song Yi đóng vai chính, tôi đóng vai phụ, Song Yi luôn chăm sóc tôi. When Song Yi was a lead and I was her support, she took good care of me.OpenSubtitles2018.v3Swanson ra mắt năm 1914 như một vai phụ trong phim The Song of Soul của Essanay. Swanson made her film debut in 1914 as an extra in The Song of Soul for Essanay.WikiMatrixCô đóng vai phụ trong Bella, một bộ phim của Matt Bish vàonăm 2017. She played a supporting role in Bella, a Matt Bish film in 2017.WikiMatrixCon gái cô là vai phụ thì cô cũng chỉ là vai phụ thôi. Who does she think she is, trying to show off?OpenSubtitles2018.v3Cùng năm đó cô vào vai phụ, Mouse, trong phim American Gun. The same year she played supporting character, Mouse, in the independent film American Gun.WikiMatrixFera cũng từng diễn các vai phụ trong 24, CSI: Miami và Southland. ^ My birthday cake!:). Fera also had a recurring roles in 24, CSI: Miami and Southland, as well as performing in a number of theater productions.WikiMatrix1980, vai phụ trong The Blues Brothers. In 1980, he had a small part as a waiter in The Blues Brothers.WikiMatrixChúng tôi cần tuyển vai phụ để hôm nay quay phim 80 yuan một người. We need extras for our film starting today, and we're offering 80 yuan.OpenSubtitles2018.v3Con mẹ mày, thằng vai phụ khốn kiếp! Fuck you, you little walk-on fuck!OpenSubtitles2018.v3Frank Capra đã rất ấn tượng với Stewart trong một vai phụ của Navy Blue and Gold (1937). Capra had been impressed by Stewart's minor role in Navy Blue and Gold (1937).WikiMatrixCô cũng đã đóng vai phụ trong các bộ phim và phim truyền hình khác ở Uganda và Nigeria. She has also played supporting roles in other films and television series in Uganda and Nigeria.WikiMatrixÔng ta hiểu rõ khi nào bộ phim sẽ kết thúc... Ông ta chỉ là người đống vai phụ. He'll realize when the film ends... that he was only playing the supporting role.OpenSubtitles2018.v3Sự nghiệp của ông bắt đầu vào những năm 1950, với vai phụ trong North by Northwest (1959) của Alfred Hitchcock. His career began in the 1950s, with early film appearances including a supporting role in Alfred Hitchcock's North by Northwest (1959).WikiMatrixVới nghệ danh Lee Da-hae, cô bắt đầu tham gia các vai phụ trong các phim truyền hình. Using the stage name Lee Da-hae, she began to appear in minor and supporting roles in television dramas.WikiMatrixLOAD MORE