Nhà nước đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ nhằm

Mục đích của đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm


Câu 79530 Nhận biết

Mục đích của đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ là nhằm


Đáp án đúng: a

Phương pháp giảiBài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá  --- Xem chi tiết

...