Nguyên tắc sản xuất thép là gì

Nguyên tắc luyện thép là:

Nguyên tắc luyện thép là:

A.  Dùng O2 oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn, ... trong gang để thu được thép.

B.  Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

C.  Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn, ... trong gang để thu được thép.

D.  Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

Đáp án   A  Nguyên liệu để sản xuất thép là từ gang, hoặc sắt thép phế liệu. Nguyên tắc luyện thép là giảm hàm lượng 1 số nguyên tố C, Si, P, S, Mn bằng O2.

Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao  nguyên tắc luyện gang  loại B

CaO, CaCO3 chỉ dùng dể loại bỏ P dưới dạng sỉ  loại C

Thép là hợp kim có hàm lượng C < 2%, gang là hợp kim có hàm lượng C từ 2-5%  loại D

Đáp án A.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nguyên tắc sản xuất thép là gì