Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp

Nguyên nhân làm cho môi trường ở các nước đang phát triển thêm phức tạp là do

A. bùng nổ dân số trong nhiều năm.

B. chậm phát triển về kinh tế - xã hội.

C. chiến tranh và xung đột triền miên.

D. nhiều công ti xuyên quốc gia hoạt động.

Giải thích: Mục III, SGK/162 - 163 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án:D