Người đàn ông tinh tế Tiếng Anh là gì

Em đã tra từ này trên nhiều từ điển nhưng chưa được từ nào ưng ý

fine, precise ?

có ai cho em 1 từ nào đúng nhất ko ?
(em đang viết thư cho Steve Jobs)