14 phút đọc

Ngày vận đơn là gì

Giải đáp các thắc mắc về vận đơn trong logistics Bạn lo lắng khi đơn hàng của mình đã đến hạn mà vẫn chưa đến nơi người nhận hay muốn biết hàng của mình đang
Ngày vận đơn là gì

Giải đáp các thắc mắc về vận đơn trong logistics

Bạn lo lắng khi đơn hàng của mình đã đến hạn mà vẫn chưa đến nơi người nhận hay muốn biết hàng của mình đang vận chuyển đến đâu rồi. Bạn có gọi tổng đài hỗ trợ và được hướng dẫn tra bằng mã vận đơn để xem ngày vận đơn của bạn nhưng không biết về khái niệm này. Hãy cùng Nhanh.vn giải đáp nhé.

Nội dung chính [hide]

1. Vận đơn là gì

Vận tải đơn (thường hay gọi là vận đơn đường biển, vận đơn hàng không, giấy gửi hàng đường sắt,) là một chứng từ vận tải do người vận chuyển, hoặc thuyền trưởng (đường biển) hoặc đại lý của người vận chuyển ký phát sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu hoặc hàng hóa đã được nhận và chờ xếp lên tàu.

2. Nội dung vận đơn

Một vận đơn phải được hoàn thành và cung cấp cho người giao hàng khi hàng hóa của bạn được chọn. Sau đây là thông tin phải được đưa vào vận đơn:

 • Tên người nhận và địa chỉ đầy đủ của người nhận và người nhận (hay còn gọi là người nhận).
 • Số PO hoặc số tài khoản đặc biệt được sử dụng giữa các doanh nghiệp để theo dõi đơn hàng.
 • Hướng dẫn đặc biệt cho người vận chuyển để đảm bảo giao hàng nhanh chóng.
 • Ngày giao hàng.
 • Số lượng đơn vị vận chuyển.
 • Loại bao bì, bao gồm thùng giấy, pallet, máng trượt và trống.
 • Một lưu ý nếu hàng hóa là một vật liệu nguy hiểm của Bộ Giao thông vận tải. Các quy tắc và yêu cầu đặc biệt áp dụng khi bạn vận chuyển vật liệu nguy hiểm .
 • Mô tả về các mặt hàng đang được vận chuyển, bao gồm vật liệu sản xuất và tên thông thường.
 • Các phân loại cước NMFC cho các mục đang được vận chuyển.
 • Trọng lượng chính xác của lô hàng. Nếu nhiều hàng hóa đang được vận chuyển, thì trọng lượng của từng hàng hóa được liệt kê riêng.
 • Giá trị khai báo của hàng hóa được vận chuyển.
Xem thêm:Giải mã thuật ngữ Vận đơn đích danh trong Logistics

3. Tầm quan trọng của vận đơn

Bằng chứng về hợp đồng vận chuyển

Nhiều người nghĩ rằng vận đơn là hợp đồng giữa Người bán và Người mua và nhiều người cũng nghĩ rằng vận đơn là hợp đồng vận chuyển giữa Người vận chuyển và Người gửi hàng. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác.

Hợp đồng giữa người mua và người bán đã được thiết lập khi người mua đặt hàng với người bán và cả hai đã thảo luận và đồng ý (bằng lời nói hoặc bằng văn bản) về những gì, ở đâu, khi nào, như thế nào và bao nhiêu chi tiết của giao dịch.

Hợp đồng giữa người gửi hàng và người chuyên chở đã được thiết lập khi người gửi hoặc nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba của họ đặt chỗ với người vận chuyển để vận chuyển hàng hóa từ A đến B.

Vận đơn là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển được ký kết giữa Hãng Carrier Carrier và Người vận chuyển hàng hóa hoặc Chủ sở hữu vận chuyển hàng hóa để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng giữa người mua và người bán.

Hoá đơn hàng hoá

Vận đơn được vận chuyển bởi nhà vận chuyển hoặc nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba của họ cho người giao hàng hoặc 3PL để đổi lấy việc nhận vận chuyển hàng hóa. Việc phát hành vận đơn là bằng chứng cho thấy người vận chuyển đã nhận được hàng hóa từ người giao hàng hoặc 3PL của họ theo thứ tự và tình trạng tốt rõ ràng, do người giao hàng bàn giao.

Tài liệu tiêu đề

Về mặt kỹ thuật, điều đó có nghĩa là bất cứ ai là người giữ vận đơn đều có quyền sở hữu đối với hàng hóa (quyền yêu cầu nhận hàng). Tuy nhiên, tiêu đề này thay đổi tùy theo cách vận đơn đã được ký gửi, mà chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết dưới đây.

Xem thêm:Vận chuyển logistics - tưởng lạ mà quen!

4. Tác dụng của vận đơn

Làm căn cứ khai hải quan, làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa,

Làm tài liệu kèm theo hóa đơn thương mại trong bộ chứng từ mà người bán gửi cho người mua (hoặc ngân hàng) để thanh toán tiền hàng.

Vận đơn là căn cứ để nhận hàng và xác định số lượng hàng hoá người bán gửi cho người mua và dựa vào đó để ghi sổ, thống kê, theo dõi xem người bán (người chuyên chở) đã hoặc không hoàn thành trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng mua bán ngoại thương (vận đơn).

Làm chứng từ để cầm cố, mua bán, chuyển nhượng hàng hóa,

Vận đơn vận đơn là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại người bảo hiểm, hay những người khác có liên quan.

Làm căn cứ xác định số lượng hàng hóa đã được người bán gửi cho người mua, dựa vào đó người ta thống kê, ghi sổ và theo dõi việc thực hiện hợp đồng.

5.Phân loại vận đơn

5.1 Dựa vào quyền sở hữu hàng hóa trên vận đơn

Vận đơn đích danh (Straight Bill of Lading) à loại vận đơn được ghi rõ tên người nhận hàng. Trên vận đơn người ta ghi rõ tên và địa chỉ người nhận hàng.

Không chuyển nhượng được cho người khác bằng cách ký hậu chuyển nhượng và chỉ người có tên trên vận đơn mới được phép nhận hàng.

Các trường hợp hàng hoá của vận đơn đích danh bao gồm:

Cá nhân gửi cá nhân,

Quà biếu,

Hàng hoá dùng để triển lãm,

Hàng hoá vận chuyển trọng nội bộ công ty.

Vận đơn theo lệnh (to Order Bill of Lading)là loại B/L trên đó không ghi tên và địa chỉ người nhận hàng mà chỉ ghi theo lệnh (to order) hoặc có ghi tên của người nhận hàng nhưng đồng thời ghi thêm hoặc theo lệnh (or to order)

Người nào được quyền đi nhận hàng là tùy thuộc vào người ra lệnh

Tại mục người nhận hàng (Consignee) có thể ghi:

To order of shipper- theo lệnh của người gửi hàng khoá học xuất nhập khẩu

To order of consignee- theo lệnh của người nhận hàng

To order of bank- theo lệnh của ngân hàng thanh toán

Vận đơn theo lệnh được dùng rất phổ biến trong buôn bán và vận tải quốc tế, có thể chuyển nhượng được bằng cách ký hậu.

- Ký hậu (endorsement): là một thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa ghi trên B/L từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác.

- Người ký hậu phải ký tên, đóng dấu vào mặt sau B/L và trao cho người hưởng lợi

- Về mặt pháp lý, hành vi ký hậu của người ký tên trên B/L thừa nhận việc từ bỏ quyền sở hữu hàng hóa ghi trên B/L cho người được hưởng.

- Người ký hậu phải tuân thủ các quy định:

 • Ký hậu bằng ngôn ngữ của chính người hưởng lợi trên B/L
 • Phải ký vào chính B/L gốc
 • Phải thể hiện rõ ý chí về việc chuyển nhượng quyền sở hữu B/L

Các cách ký hậu:

 • Ký hậu đích danh: mặt sau của B/L gốc, người ký hậu ghi rõ tên người hưởng lợi, ký và đóng dấu xác nhận
 • Ký hậu theo lệnh: mặt sau của B/L gốc, người ký hậu ghi theo lệnh của
 • Ký hậu vô danh/để trống: mặt sau của B/L gốc, người ký hậu chỉ ghi tên mình, ký và đóng dấu xác nhận hoặc ghi rõ là để trống
 • Ký hậu miễn truy đòi (without recourse)

5.2 Dựa vào phê chú trên vận đơn

Vận đơn hoàn hảo (Clean Billof Lading) là loại vận đơn khi được cấp, người vận tải không có ghi chú xấu gì về tình trạng hàng hóa và bao bì. Một vận đơn bình thường mà người vận chuyển không ghi thêm chú thêm gì về hàng hóa cũng được coi là vận đơn hoàn hảo.

Vận đơn không hoàn hảo (Unclean Bill of Lading) Vận đơn không hoàn hảo cho thấy sự thiếu hụt hoặc thiệt hại trong hàng hóa được giao. Khi một vận đơn không hoàn hảo được cấp phát, điều này có nghĩa là lô hàng không cung cấp những gì đã thoả thuận.

Nếu người nhận hàng phát hành một vận đơn không hoàn hảo, nhà xuất khẩu có thể gặp khó khăn trong tương lai. Ví dụ: nếu hàng hóa được chở đến và người nhận hàng thấy chúng bị hư hỏng hoặc một số lượng hàng bị thiết hụt, nhà xuất khẩu có thể gặp vấn đề khi nhận thanh toán.

Khi vận chuyển hàng hóa, người mua hàng thường dựa vào thư tín dụng để thanh toán. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng từ chối chấp nhận các vận đơn không hoàn hảo. Do đó, nếu người nhận hàng phát hành một vận đơn không hoàn hảo và nhà xuất khẩu dựa vào thư tín dụng để nhận thanh toán cho số hàng hóa ban đầu, họ sẽ không nhận được tiền trả cho hàng hóa, và do đó sẽ bị lỗ.

5.3 Dựa vào cách chuyên chở

Vận đơn chở suốt (Through Bill of Lading) Vận đơn chở suốt là một tài liệu pháp lí cho phép vận chuyển hàng hóa cả trong nội địa và vận chuyển quốc tế. Vận đơn chở suốt thường được yêu cầu khi xuất khẩu hàng hóa, vì nó có vai trò như một hóa đơn hàng hóa, hợp đồng vận chuyển, và đôi khi cả quyền sở hữu hàng hoá.

Vận đơn đi thẳng (Direct B/L) là loại B/L được cấp khi hàng hóa được chuyên chở thẳng từ cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng mà không có chuyển tải dọc đường

5.4 Dựa vào thời gian cấp vận đơn và thời gian bốc hàng

Vận đơn đã xếp hàng (Shipped on Board B/L) được phát hành khi hàng hóa đến cảng trong tình trạng tốt, dự kiến từ hãng vận tải và sau đó được đưa lên tàu chở hàng để vận chuyển trên biển.

Vận đơn nhận hàng để xếp (Received for Shipment B/L)

Ngoài những vận đơn như đã nêu ở trên, 2 loại vận đơn sau đây cũng thường được nói đến đó là vận đơn đến chậm và vận đơn theo hợp đồng thuê tàu.

Vận đơn đến chậm (Stale B/L) Trong một số trường hợp, đường vận chuyển biển ngắn. Hàng hóa sẽ được đưa đến trước vận đơn.

Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu (Charter Party B/L)

Nhanh.vn kết nối với các hãng vận chuyển trên toàn quốc

Hỗ trợ thu hộ, đối soát COD nhanh chóng chính xác

Dùng thử miễn phí

6. Ngày vận đơn là gì?

Trong hoạt động vận chuyển nói chung khâu nào cũng quan trọng, chứng từ nào cũng quan trọng nhưng có một chứng từ chúng ta không thể bỏ qua và có bất kỳ sơ suất nào, đó chính là Vận đơn (Bill of lading). Vận đơn (thường hay gọi là vận đơn đường biển, vận đơn hàng không, giấy gửi hàng đường sắt,) là một chứng từ vận tải do người vận chuyển, hoặc thuyền trưởng (đường biển) hoặc đại lý của người vận chuyển ký phát sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu hoặc hàng hóa đã được nhận và chờ xếp lên tàu. Vận đơn chính là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận tải đã được ký kết và chỉ rõ nội dung của hợp đồng đó, là biên lai của người vận tải xác nhận đã nhận hàng để chuyên chở hay trong nhiều trường hợp nó là chứng từ xác nhận quyền sở hữu đối với những hàng hóa đã ghi trên vận đơn.

giai_dap_cac_thac_mac_ve_ngay_van_don_trong_logistics

Trong vận đơn chắc chắn sẽ có một thông tin vô cùng quan trọng đó là ngày vận đơn. Vậy ngày nào là ngày vận đơn?

Ngày vận đơn (bill of lading date) được hiểu là ngày xếp hàng lên tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp ngày phát hành vận đơn được xem là ngày giao hàng thì ngày vận đơn cũng có thể là ngày phát hành vận đơn. Ngày vận đơn được căn cứ để kiểm tra việc giao hàng có được thực hiện trong thời gian theo quy định của L/C hay không. Ngày vận đơn cũng được dùng để tính ngày đáo hạn của hối phiếu trả chậm, trong trường hợp hối phiếu được yêu cầu trả chậm xxx ngày sau ngày vận đơn.

Xem thêm:Logistics Eco - Giải pháp vận chuyển bưu kiện đặc biệt của VietnamPost

7. Cách áp dụng ngày vận đơn để tra cứu đơn hàng của bạn:

Sử dụng các dịch vụ chuyển phát chậm hay ship cod với thời gian vận chuyển vài ngày hay cả tuần bạn lo lắng hàng của mình đang vận chuyển đên đâu thì hãu tra cứu trên website hay gọi tổng đài vận chuyển hỗ trợ.

Để tra cứu hành trình đơn hàng của mình, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1 : xem mã vận đơn của đơn hàng trên phiếu gửi hàng

Bước 2 : xác định ngày vận đơn tức là ngày hàng của bạn được xếp lên xe hàng sẽ được hãng vận chuyển báo trước

Bước 3 : tra mã vận đơn qua website hay tổng đài của hãng vận chuyển để xem hàng của mình đang ở đâu. Tính từ ngày vận đơn đến nay nếu quá ngày thì hàng của bạn đang bị trì hoãn và chậm đơn báo cáo ngay cho hãng chuyển phát để hỗ trợ xử lý.

giai_dap_cac_thac_mac_ve_ngay_van_don_trong_logistics_3

Mẫu phiếu gửi của Viettel Post

Các đơn hàng bị vận chuyển chậm hay quá hạn trả không còn là một điều lạ với những ai hay sử dụng dịch vụ vận chuyển đặc biệt là các chủ shop online. Để giảm thiểu hay chấm dứt tình trạng này cho bạn, Nhanh.vn xin mách bạn bí quyết giao hàng nhanh hơn, tiện lợi hơn qua hệ thống Nhanh.vn.

Nhanh.vn cung cấpdịch vụ vận chuyểnvới nhiều đối tác uy tín, đa dạng trong sự lựa chọn của bạn:Vietnampost, Viettelpost, Giaohangtietkiem, Ecotrans,... Bạn có thể so sánh giá cả, chất lượng để lựa chọn cho mình dịch vụ vận chuyển phù hợp nhất, tối ưu nhất để có thể gửi hàng nhanh nhất và tiết kiệm nhất. Sử dụng dịch vụ bạn được hưởng những tính năng ưu việt, nổi trội hơn bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào.

quy_trinh_giao_hang_nhanh

Giao hàng qua hệ thống Nhanh.vn sẽ tối ưu hóa lợi ích cho bạn. Chúc bạn thành công!                                                                      Tags:                                 giao hàng vận đơn

Video liên quan