Nêu các biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã là học sinh em cần làm gì

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu đển bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Câu 1: Trang 179 - sgk Sinh học 9

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu đển bảo vệ thiên nhiên hoang dã       Bài làm:

  • Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn, ...
  • Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã
  • Trồng rừng, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật
  • Không săn bắn động vật hoang dã và khai tác quá mức các loài sinh vật
  • Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm