Nearby nghĩa là gì

Đăng nhập Đăng kí

 • Lời học viên cũ
 • Khóa học online
 • Tài liệu
 • Từ vựng
 • Hỏi đáp tiếng Anh
 • Lớp TOEIC cấp tốc
 • Bài giảng
 • Giới thiệu

near, nearly và nearby khác nhau chỗ nào?     Hỏi đáp tiếng Anh  Thể loại câu hỏi: Ngữ pháp  near, nearly và nearby khác nhau chỗ nào? 0 Thích Không thích

Lê Anh  đã hỏi 3 năm trước

Mong thầy giúp em phân biệt 3 từ near, nearlynearby.

1 Câu trả lời 0 Thích Không thích

thầy Duy TOEIC  đã trả lời 3 năm trước

Near là tính từ, nghĩa là ở gần. Nó thường không đứng trước danh từ.

His house is near.
= Nhà anh ấy ở gần.

Nearby cũng là tính từ, cũng nghĩa là ở gần, nhưng nó thường đứng trước danh từ.

He lives in a nearby city.
= Anh ấy sống ở một thành phố gần đây.

Nearby còn có thể làm trạng từ, nghĩa là gần đây.

He lives nearby.
= Anh ấy sống gần đây.

Near cũng có thể làm trạng từ, nghĩa là gần, nhưng không dùng như nearby. Nó thường chỉ dùng với một số động từ như lie, stand, stay, draw

That day is drawing near.
= Ngày đó đang đến gần.

Near còn có thể làm giới từ (đi với cụm danh từ). Nearby không làm giới từ.

He lives near the mountain.
= Anh ấy sống gần ngọn núi.

Còn nearly là trạng từ, nghĩa là gần như hay hầu như.

He is nearly deaf.
= Anh ấy gần như bị điếc.
They nearly finished the report.
= Họ hầu như đã hoàn thành báo cáo.

Please login or Register to submit your answer

Tên người dùng hoặc Địa chỉ Email

Mật khẩu

Tự động đăng nhập

Thể loại câu hỏi

 • Bài tập tiếng Anh (279)
 • Câu hỏi chung (132)
 • Ngữ pháp (850)
 • TOEIC (697)
 • Từ vựng (336)
 • Giới thiệu
 • Đăng kí học
 • Lời học viên cũ
 • Liên hệ

Liên kết

 • Facebook
 • Youtube

Thông tin liên lạc

Điện thoại: 0982 042261 (thầy Duy)

Địa chỉ: 327/30 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

(vui lòng gọi điện thoại trước khi đến)

Email: thayduy@toeicmoingay.com

Copyright © 2021 TOEIC mỗi ngày. All rights reserved.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nearby nghĩa là gì