Ncc GHTK là gì

DELAY VÀ DELAY. CHÁN GHTK QUÁ

Chán giao hàng tiết kiệm thật chứ, ko 1 cuộc gọi mà cuối cùng NCC hẹn để rồi khách nhắn tin hối suốt.
note: mình là shop bán chứ ko phải người mua