Narrow the gap là gì

Dịch Sang Tiếng Việt: close a gap //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-lắp
-lắp một lỗ hổng
*Lĩnh vực: toán & tin
-một lỗ hổng

Cụm Từ Liên Quan :

//