Một phần 10 mét vuông bằng bao nhiêu cm vuông

1 phần 10 mét vuông bằng bao nhiêu dm vuông

Được cập nhật 7 tháng 1 lúc 14:25

1/10 m vuông = 10 dm vuông

2500 phần 5 mét vuông bằng bao nhiêu dm vuông

Được cập nhật 28 tháng 3 lúc 14:20

\(\frac{2500}{5}m^2=500m^2\)

\(500m^2=5dm^2\)

\(\Rightarrow\frac{2500}{5}m^2=5dm^2\)

học tốt

16 tấn bằng bao nhiêu tạ

1/2 tạ bằng bao nhiêu kg

1/5 m vuông bằng bao nhiêu dm vuông

1/10 dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông

1/100 m vuông bằng bao nhiêu cm vuông

1500 dm vuông bằng bao nhiêu m vuông

600 cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông

Được cập nhật 18 tháng 2 lúc 15:06

16 tấn = 160 tạ

\(\frac{1}{2}\)= 50 kg

\(\frac{1}{5}m^2\)= 20dm2

\(\frac{1}{10}dm^2\)= 10cm2

\(\frac{1}{100}m^2\)= 100cm2

1500dm2= 15m2

600cm2= 6dm2

16 tấn bằng 16tạ

1/2 tạ bằng 50 kg

1/5 m vuông 20 dm vuông

1/10 dm vuông bằng 10cm vuông

1/100 m vuông bằng 100cm vuông

1500 dm vuông 15m vuông

600 cm vuông bằng 6dm vuông

16 TẤN =160 TẠ

1/2 TẠ =50 KG

1/5M VUÔNG=20DM VUÔNG

1/10 DM VUÔNG=10 CM VUÔNG

1/100 M VUÔNG=100CM VUÔNG

1500 DM VUÔNG=15 M VUÔNG

600CM VUÔNG=6 DM VUÔNG

HOK TỐT

1 phần 6 ngày bằng bao nhiêu giờ

5000 tạ bằng bao nhiêu tấn

2 000 305 mét vuông bằng bao nhiêu km vuông bằng bao nhiêu mét vuông

1 phần 4 thế kỉ bằng bao nhiêu năm (ai đúng milk k cho :>)

1/6 ngày = 4 giờ

5000 tạ = 500 tấn

2 000 305 m2 = 2km2 305m2

1/4 thế kỉ = 25 năm

chúc bạn hok tốt >-<

a,1phần sáu của 1 ngày:

1 ngày=24 giờ 1 phần 6 1 ngày bằng 24x1/6= 49 giờ)

b,5000 tạ bằng bằng bao nhiêu tấn:

tấn gấp 10 lần tạ suy ra 5000 tạ=5000:10=500( tấn )

c,2000305km2 bằng bao nhiêu dm2 và km2

km2 gấp m2 1000000 lần

suy ra 2000305m2=2000305:1000000=2,000305

m2 bằng nhau nhé còn dm2 gấp m2 100 lần

d,1phan 4 thế kỉ :

1 thế kỉ bằng 100 năm

1 phần 4 thế kỉ bằng 100:4=259 năm

nhớ chọn milk nha

Các cậu giúp tớ với

Câu 1

25 km vuông7ha=............km vuông

12ha 135 mét vuông = ...... mét vuông

6,5 km vuông bằng bao nhiêu ha

20 cm 5 mm bằng bao nhiêu cm

3764kg=3......764.......

432mm=......dm.... . .mm

46 tấn 7 yến =.....kg

2 kilôgam 50g bằng bao nhiêu kg

40 tấn 5 Yến bằng bao nhiêu tấn

Giúp mk nha mk xin các bạn

Được cập nhật 14 tháng 9 2020 lúc 19:10

25 km2 7ha = 25,07 km2

12 ha 135 m2= 120135m2

6,5 km2= 650 ha

20 cm 5 mm = 20,5cm

3764 kg = 3 tấn764 kg

432 mm = 4 dm 32mm

46 tấn 7 yến = 46070 kg

2 kilôgam 50g = 2,05 kg

40 tấn 5 yến = 40,05 tấn

P/s: Không chắc đâu...

Linz

1 phần 4 km vuông = bao nhiêu m vuông

1 phần 5 dm vuông =bao nhiêu cm vuông

\(\frac{1}{4}km^2=250000m^2\)

\(\frac{1}{5}dm^2=20cm^2\)

#Hoctot

.

\(\frac{1}{4}\)\(km^2\) =\(250000^2\)\(m^2\)

\(\frac{1}{5}\)\(dm^2\)=\(20\)\(cm^2\)

#HT

bài giống nhau giữ ta....

nhưng tui ko copy đâu :(

8 và 26 phần 100 đề xi mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông

Được cập nhật 26 tháng 12 2017 lúc 20:09

8\(\frac{26}{100}\)m2=\(\frac{826}{100}\)m2= 826 dm2

Thữa đất hình chữ nhật có diện tích bằng thữa đất hình vuông có cạch 15 dm . người ta lấy 3/5 diện tích đất làm lối đi , phần còn lại để trồng hoa. tính diện tích đất trồng hoa bao nhiêu mét vuông ?

Được cập nhật 17 tháng 4 2020 lúc 16:24

Bài giải

Diện tích thửa đất hình chữ nhật là :

15 x 15 = 225( dm2)

Diện tích đất làm lối đi là :

225 : 5 x 3 = 135( dm2)

Diện tích trồng hoa là :

225 - 135 = 90( dm2)

Đổi 90dm2= 0,9m2

Đáp số : 0,9m2

~ Chúc bạn luôn đạt điểm 10 trong học tập ~

thửa ruộng hình chữ nhật 1200 mét vuông người ta sử dụng một nửa để trồng hoa phần còn lại là chồng ngô hỏi :A vậy trồng lúa bao nhiêu mét vuông. B) nếu 1 mét vuông thu hoạch được 10 kg thì người ta sẽ thu hoạch bao nhiêu tạ thóc

Được cập nhật 24 tháng 6 2020 lúc 19:43

a ) Diện tích đất trồng lúa là :

120 : 2 = 60 ( m2 )

b )Nếu cứ 1m² thì thu hoạch dược 10kg lúa , thì với diện tích trồng lúa như trên thì người ta thu được :

60 : 1 x 10 = 600 ( kg )

Đáp số: 60 m2 ;

600 kg lúa

thửa ruộng hình chữ nhật 1200 mét vuông người ta sử dụng một nửa để trồng hoa phần còn lại là chồng ngô hỏi :A vậy trồng lúa bao nhiêu mét vuông. B) nếu 1 mét vuông thu hoạch được 10 kg thì người ta sẽ thu hoạch bao nhiêu tạ thóc