Một năm có 366 ngày hỏi năm đó có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày

Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày

Được cập nhật 17 tháng 9 2017 lúc 20:49

Một tuần lễ có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có : 366 : 7 = 52 (dư 2). Vậy năm nhuận gồm 52 tuần lễ và 2 ngày.

Đáp số: 52 tuần lễ và 2 ngày.

1 tuần thì có 7 ngày nên ta thực hiện phép chia : 366 : 7 = 52 dư 2.

=> Năm nhuận gồm 52 tuần lễ và 2 ngày

52 tuần lễ, dư 2 ngày

giống #1

52 tuần lễ ngày 2

cảm ơn nhe

Một tuần = 7 ngày

Ta có: 366 : 7 = 52 dư 2

Vậy năm nhuận có 52 tuần và 2 ngày

52 tuần dư 2 ngày

ai cũng sai hết ( trừ mk)

một năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Được cập nhật 30 tháng 3 2018 lúc 22:27

Ta có : 1 tuần có 7 ngày

thực hiện phép tính :

366 : 7 = 52 tuần ( dư 2 ngày )

Vậy năm nhuận có 52 tuần lễ và 2 ngày

k mik nha

có 52 tuần lễ dư 2 ngày

CHÚC BẠN HỌC GIỎI

TK MÌNH NHÉ

Năm nhuận có 52 tuần,2 ngày.

năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và dư mấy ngày

Được cập nhật 24 tháng 6 2020 lúc 20:14

Đổi : 1 tuần = 7 ngày

Năm nhuận gồm số tuần và dư số ngày là :

366 : 7 = 52 (tuần) dư 2 (ngày)

Đ/S :52 tuần dư 2 ngày

52 tuan du 2 ngay nhea bn

K nhéa

366:7=52 tuần dư 2 ngày