Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc trục quay

Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ 150 vòng/phút quanh một trục trong một từ trường đều có cảm ứng từ   vuông góc với?

Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ 150 vòng/phút quanh một trục trong một từ trường đều có cảm ứng từ

1.png

vuông góc với trục quay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/π  Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A.  252 V

B.  25 V

C.  50 V

D.  502 V

Đáp án   A

1.png
Đoàn Quang Minh
- Bài này e hiểu đơn giản như thế này nha :
+ Theo đề ra thì : Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ 150 vòng/phút nên ta tính được :
W = 150.2pi/60 = 5pi (rad/s)
+ Ta có : công thức tính suất điện động cực đại chạy qua khung dây là :
Eo = W.từ thông max = 5pi.10/pi = 50 (V)
- Vậy . Suất điện động hiệu dụng trong khung là : E = Eo/ căn 2 = 50/ căn 2 = 25 căn 2 (V)
=> A
Triệu Vân LV 0, SP 0
Bài này như sau ạ:
+Nếu từ thông qua khung dây biến thiên theo quy luật = .cos(wt) thì suất điện động qua khung dây mhư sau:
e= w..cos(wt-π/2)
Biên độ của nó là: E= w.
=> giá trị hiệu dụng là: E/2 =w./2
Huỳnh Châu
em không hiểu câu này tính suất điện động hiệu dụng

thì bản thân nó đã là suất điện động hiệu dụng rồi mà

Xem thêm  bình luận (1/4)          Viết bình luận