Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 10 mũ 12 m trên giây bình

Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 1012 m/s2 . Độ lớn của cường độ điện trường là

Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 1012 m/s2 . Độ lớn của cường độ điện trường là

A.  6,8765 V/m

B.  5,6875 V/m

C.  9,7524 V/m

D.  8,6234 V/m

Đáp án   B

trương thị thu hiền LV 0, SP 0
câu này làm như nào ạ?

Xem thêm  bình luận (2/3)          Viết bình luận