Một electron được thả không vận tốc đầu trong điện trường đều

Một êlectron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dâu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính động năng của êlectron khi nó đến đập vào bản dương.

Lực điện trường F tác dụng lên electron (điện tích âm) có chiều ngược với chiều điện trường do đó electron di chuyển ngược chiều điện trường  (vector E, vector s) = 180o

Áp dụng định lý động năng cho sự di chuyển của êlectron:

Wđ(+) Wđ(-)= A = q.E.s.cos180o

Động năng ban đầu tại bản (-) của electron: Wđ(-)= 0 do electron được thả không vận tốc đầu.

động năng của êlectron khi nó đến đập vào bản dương:

Wđ(+)= q.E.s.cos180o= -1,6.10-19x 1000 x 0,01.(-1) = 1,6.10-18J

Đáp án: Wđ(+)= 1,6.10-18J