Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm

Một electron chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364 V/m. Electron xuất phát từ điểm M vớ?

Một electron chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364 V/m. Electron xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s. Electron đi được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không ?

A.  8 cm

B.  10 cm

C.  9 cm

D.  11 cm

Đáp án   A Lực điện trường tác dụng lên electron là \(F = qE = 1,6.10^{-19}.364 = 5,824.10^{-17}\)
Định luật II Niu-tơn: F = ma \(\rightarrow a = \dfrac{F}{m} = 6,4.10^{13} m/s^{2}.\)
Áp dụng công thức độc lập thời gian \(v^{2} - v_{0}^{2} = 2as \)
\(\Rightarrow s = \dfrac{v^{2}}{2a} = 0,08 m = 8 cm.\)

Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Đoàn Quang Minh
- Làm cách nào cũng được , nhưng cách nào dễ với nhanh thì ta chọn thôi e :
+ Ta có : Vo= 3,2.10^6 m/s ; v=0
ta có F=qE =5,824.10^-17
mà F=ma => a=F/m = 6,4.10^13m/s^2
ta có v^2 -vo^2 =2as
=> s= (-vo)^2/ 2a = 0,08m =8cm
=> A
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Nguyễn Hữu Nghĩa
dùng bt cơ năng qe âm , l âm tính ra thấy sai sai
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Đoàn Quang Minh
- Làm cách nào cũng được , nhưng cách nào dễ với nhanh thì ta chọn thôi e :
+ Ta có : Vo= 3,2.10^6 m/s ; v=0
ta có F=qE =5,824.10^-17
mà F=ma => a=F/m = 6,4.10^13m/s^2
ta có v^2 -vo^2 =2as
=> s= (-vo)^2/ 2a = 0,08m =8cm
=> A
Thích . 23/03/2018
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Đoàn Quang Minh
thì đúng rồi e nhé: giải vip viết nhầm tí đó , nhưng bình phương lên rồi cũng như nhau
Vo= 3,2.10^6 m/s ; v=0
ta có F=qE =5,824.10^-17
mà F=ma => a=F/m = 6,4.10^13m/s^2
ta có v^2 -vo^2 =2as
=> s= (-vo)^2/ 2a = 0,08m =8cm
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Vũ Văn Thái LV 0, SP 0
Mod giải đáp giúp em tại sao v=3.2.10^6(m/s) rõ ràng đề cho là v0=3.2.10^6(m/s)
Xem 2 trả lời
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
tran thuy trang
minh khong su dung cong thuc a=eq/m duoc ha thay
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Bùi Quang Huy
ok ạ, e làm nhiều mới biết
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Thiên Thy
bạn nhớ mấy cái hằng số vật lý như vận tốc chân không c, hằng số h, hay me điện tích e, số hạt 1 mol.... đều cho sẵn nếu bài ko nhắc để giải đc vẫn cho dùng nhé. 9/7/2017
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
mai văn hoàng
khối lượng e có sẵn rồi nhé nó là hằng số
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
hồ tấn tài LV 0, SP 0
m la khoi luong electron nha em
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Bùi Quang Huy
khối lượng m lấy ở đâu mà tính ra a thế kia z ạ
Xem 4 trả lời
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Nguyễn Văn Vĩ Kha
Ngồi nghĩ hết cách không ra thôi thế m vô làm luôn lại ra 21/9/2016
Một electron đi chuyển dọc theo một đường sức của một điện trường đều có cường độ 364 vm
Nguyễn Hữu Toàn
nếu như dùng máy tính đời cao thì ko phải nhớ đâu. trong máy có hằng r 3/8/2016