Một dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều lực từ lớn nhất tác dụng lên đoạn dây dẫn khi

Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều lực từ lớn nhất tác dụng lên đoạn dây dẫn khi A  đoạn dây dẫn song song với các đường sức từ B đoạn dây dẫn vuông góc với các đường sức từ C đoạn dây dẫn Đặt hợp với các đường sức từ góc 45 D đoạn dây dẫn Đạt hợp với các đường sức từ góc 60 độ

Đáp án:

B

Ta có công thức \[F = IBl\sin \alpha \]

Để lực lớn nhất thì alpha phải bằng 90. Suy ra dây dẫn vuông góc với đường sức từ.

Đáp án:B

Giải thích các bước giải: