Mỡ tiếng Nhật là gì

thảo luận, cửa sổ, mở (cửa) tiếng Nhật là gì  Từ điển Việt Nhật

thảo luận, cửa sổ, mở (cửa) tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
thảo luận, cửa sổ, mở (cửa) tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật


thảo luận, cửa sổ, mở (cửa) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : thảo luận cửa sổ mở (cửa)

thảo luận

Nghĩa tiếng Nhật : 相談
Cách đọc : そうだん soudan
Ví dụ :
Tôi muốn việc thảo luận
相談したいことがあります。

cửa sổ

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : まど mado
Ví dụ :
Làm ơn hãy mở cửa sổ ra

窓を開けてください。

mở (cửa)

Nghĩa tiếng Nhật : 開ける
Cách đọc : あける ageru
Ví dụ :
Hãy mở cửa sổ ra đi
Buổi sáng tôi đã mở rèm ra
窓を開けてください。
朝、カーテンを開けた。

Trên đây là nội dung bài viết : thảo luận, cửa sổ, mở (cửa) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social :Facebook - Youtube - Pinterest

  • Tweet