Mặt đểu Tiếng anh là gì

đểu cáng Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  (thông tục) very caddish, very blackguardly

Cụm Từ Liên Quan :

đồ đểu cáng /do deu cang/

* danh từ
- cad

kẻ đểu cáng /ke deu cang/

* danh từ
- scamp

liếc mắt đểu cáng /liec mat deu cang/

* danh từ
- leer

liếc nhìn đểu cáng /liec nhin deu cang/

* nội động từ
- leer