Manual dịch nghĩa là gì

Nghĩa của từ manuals - manuals là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
       tính từ
1. (thuộc) tay; làm bằng tay
2. (thuộc) sổ tay; (thuộc) sách học
danh từ
1. sổ tay; sách học, sách giáo khoa
2. phím đàn (pianô...)
3. (quân sự) sự tập sử dụng súng