Lực thế là gì vị dụ

Lực nào sau đây không phải là lực thế?

Lực nào sau đây không phải là lực thế?

A.  Đàn hồi.

B.  Trọng lực.

C.  Hấp dẫn.

D.  Ma sát.

Đáp án   D HD:
Lực ma sát không phải là lực thế.
Chọn D.

Đoàn Quang Minh
e đọc đề kĩ nha : " không phải"
Lực thế, hay còn gọi LỰC CÓ THẾ là những lực mà CÔNG của nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, không phụ thuộc vào hình dáng của quỹ đạo chuyển động. Ví dụ: Trọng lực, lực đàn hồi của lò xo là lực thế. Lực ma sát là lực không thế.
Nguyễn Thành
ABC tại sao không được vậy ạ

Xem thêm  bình luận (1/3)          Viết bình luận