Leaf Tiếng Anh đọc là gì

Thông tin thuật ngữ fly-leaf tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fly-leaf tiếng Anh fly-leaf
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fly-leaf

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

fly-leaf tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fly-leaf trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fly-leaf tiếng Anh nghĩa là gì.

fly-leaf /fly-leaf/quảng cáo

Nước tẩy trang cho mọi loại da L'Oreal Paris 3-in-1 Micellar Water 400ml 160.000 đ 189.000 đ (giảm 16%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới fly-leaf

 • tarriest tiếng Anh là gì?
 • ulnae tiếng Anh là gì?
 • Statistic tiếng Anh là gì?
 • blab tiếng Anh là gì?
 • killjoy tiếng Anh là gì?
 • razors tiếng Anh là gì?
 • amphisbaenic tiếng Anh là gì?
 • attraction tiếng Anh là gì?
 • scintillate tiếng Anh là gì?
 • Salary tiếng Anh là gì?
 • incus tiếng Anh là gì?
 • ma'am tiếng Anh là gì?
 • Taft-Hartley Act tiếng Anh là gì?
 • tubulous tiếng Anh là gì?
 • embellishments tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fly-leaf trong tiếng Anh

fly-leaf có nghĩa là: fly-leaf /fly-leaf/*  danh từ- (ngành in) tờ để trắng (ở đầu và cuối quyển sách)

Đây là cách dùng fly-leaf tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fly-leaf tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fly-leaf /fly-leaf/*  danh từ- (ngành in) tờ để trắng (ở đầu và cuối quyển sách)