Lãi suất thị trường ảnh hưởng đến giá trái phiếu

Yếu tố tác động tới giá trái phiếu có khá nhiều. Bao hàm từ yếu tố khách quan đến chủ quan của chính tổ chức phát hành, từ các thị trường quốc tế tới trong nước. Bên cạnh đó, các yếu tố này còn xen kẽ lồng ghép lẫn nhau. Do đó, chúng tôi sẽ phân loại một cách tương đối thành các yếu tố tác động cơ bản sau:

Khả năng tài chính của người cung cấp trái phiếu

Giải thích: Cung cấp trái phiếu là một khả năng của người đi vay nhằm giải quyết vấn đề vốn. do đó nhà đầu tư rất quan tâm đến khả năng thanh toán lãi và vốn gốc của người cung cấp trái phiếu.

Hướng tác động: Nếu có những bất lợi về khả năng tài chính của chủ thể phát hành thì lập tức giá trái phiếu đó sẽ sụt giảm trên thị trường chứng khoán.

Thời gian đáo hạn

Một trái phiếu có thời gian đáo hạn càng gần thì giá của nó càng tăng trên thị trường vì độ rủi ro càng thấp.

Ví dụ: 1 trái phiếu được thanh toán theo đúng kỳ hạn vào cuối năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, nếu không có sự biến động xấu về khả năng tài chính của đơn vị phát hành và lãi suất thị trường bình ổn, thì giá trái phiếu kể từ năm thứ 5 trở đi sẽ có khuynh hướng càng cao so với giá các năm đầu tiên.

Mức độ lạm phát

Nếu lạm phát có dự kiến tăng thì các chứng khoán có lãi suất cố định trả theo lãi trái phiếu chỉ được thanh toán theo danh nghĩa và như vậy sẽ kém hấp dẫn hơn các có khả năng loại trừ yếu tố lạm phát.

Biến động lãi suất thị trường

Lãi suất thị trường là một yếu tố cực kì quan trọng trong việc định giá các chứng khoán có lãi sất cố định.

Hướng tác động: Nếu lãi suất tăng thì lợi tức đối với các trái phiếu đang tồn tại chắc chắn sẽ thay đổi. Trong trường hợp này vốn sẽ chảy vào thị trường nào có hứa hẹn lợi nhuận cao hơn, như vậy giá trái phiếu có lợi tức cố định sẽ giảm.

Thay đổi tỷ giá hối đoái

Yếu tố này ảnh hưởng đến các loại trái phiếu được thanh toán bằng đồng nội tệ hay ngoại tệ.

Ví dụ: Đồng Dollar Mỹ có giá trị tăng cao hơn so với đồng Bảng Anh thì sẽ làm tăng giá trị của loại trái phiếu được thanh toán bằng đồng Dollar Mỹ.

Tính chất trái phiếu

Đặc tính riêng biệt của trái phiếu cũng có thể có những ảnh hưởng đến giá cả của nó khi những đặc tính đó thay đổi

Ví dụ: Loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu với lợi tức không cố định tùy thuộc vào kết quả hoạt động của người phát hành, nếu cổ phần đó hoạt động tốt hơn thì rõ ràng có ảnh hưởng tăng cổ tức và giá cả của loại trái phiếu có thể chuyển đổi đó sẽ tăng lên rõ rệt.


CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này.