Kĩ thuật lớp 5 lắp ghép mô hình tự chọn

LẮP GHÉP MÔ HÌNH Tự CHỌN - CHI TIẾT VÀ DỤNG cụ Bộ láp ghép mô hình kĩ thuật. - NỘI DUNG THỰC HÀNH Quy trình thực hiện à) Láp từng bộ phận Học sinh tiến hành láp ghép các bộ phận của mô hình tự chọn. b) Lắp ráp mô hình Tiến hành láp ráp các bộ phận của mô hình để được mô hình tự chọn hoàn chỉnh. Một Số mẫu gọi ý à) Lắp máy bừa Tên gọi Sô lượng Tấm lớn 1 Tấm 2 lỗ 1 Thanh thắng 11 lỗ 1 Thanh thẳng 9 lỗ 2 Thanh thẳng 6 lỗ 2 Thanh thẳng 3 lỗ 3 Thanh chữ u dài 3 Thanh chữ u ngán 2 Thanh chữ L dài 6 Vành bánh xe 1 Tên gọi Số lượng Bánh xe 2 Bánh đai 5 Trục dài 3 Trục ngán 2 1 Ôc và vít 21 bộ Ôc và vít dài 1 bộ Vòng hãm 16 Cờ-lê 1 Tua-vít 1 Hình 1. Máy bừa Tên gọi Sô lượng Tấm lớn 1 Thanh thắng 11 lỗ 4 Thanh thắng 9 lồ 2 Thanh thảng 7 lỗ 4 Thanh thắng 5 lỗ 4 Thanh chữ u dài 1 Bánh xe 4 Bánh đai 4 Băng tải 1 Tên gọi Sô lượng Trục quay 1 Trục dài 2 Trục ngán 1 1 Ôc và vít 20 bộ Oc và vít dài 1 bộ Vòng hãm 16 Cờ-lê 1 Tua-vít 1 III - ĐÁNH GIÁ Hình 2. Băng chuyền Cá nhãn hoặc nhóm tự đánh giá sản phầm thực hành theo các yêu câu sau : Láp được mô hình tự chọn đúng thời gian quy định. Láp đúng quy trình kĩ thuật. Mô hình được láp chác chán, không xộc xệch.

Video liên quan