Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy

Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường

Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường

A.  biến thiên theo thời gian.

B.  có các đường sức là đường cong kín.

C.  không đổi theo thời gian.

D.  mà cường độ phụ thuộc thời gian theo hàm sin.

Đáp án   B Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy mà đường sức điện trường là những đường cong kín, không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc.

Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
hoàng đình hà
hài vc éo pk cai gi ca
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Đặng Thanh Nhàn
vat ly
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Hà Thị Hảo
vcl..lý
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
mooner
lụi câu lý xem sao!
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Cao Nguyen
hay thật dang làm đề sinh dính thêm câu lý . 30/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Trần Thị Ngọc Như
khó ghê . 17/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Trần Thị Ngọc Như
khó ghê ^^ . 17/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
chau thi ngoc tram
chế làm đúng haha . 16/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
LÊ THỊ MỸ DUYÊN
Sao lại cho đề lí vào sinh -_- . 9/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Châu An Nguyên LV 0, SP 0
khó thế . 5/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Linh thang
Linhthang ngon ngay gg phát ra ngay 4/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Hoàng Tử Sói
Câu này khó Vcl ra . 4/5/2017
Xem 1 trả lời
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Hoàng Gia Hân
câu khó nhất đề @@ . 4/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
trần thị tố như
lý hay sinh đây . 3/5/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Nguyễn Tiến Việt
toàn sai lí thuyết ms đau @@ . 26/3/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Tăng Hiếu Đức
chắc cso mình mình sai . 15/1/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Xu Xi
5 ngu . 15/1/2017
Khi từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy
Trần Hưng
A sao sai nhỉ . 14/1/2017