khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai siêu âm có tần số lớn hơn 20000hz

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đâysai?

A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.

B.Sóng âm không truyền được trong chân không.

C.Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2.

D. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz.

Đáp án C

+ Đơn vị của mức cường độ âm là B hoặc dB =>C sai.