Khi mô tả từ trường bằng các đường sức từ, từ trường yếu hơn được diễn tả bởi

Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

Trong bức tranh các đường sức từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi

A.  các đường sức từ dày đặc hơn.

B.  các đường sức từ nằm cách xa nhau.

C.  các đường sức từ gần như song song nhau.

D.  các đường sức từ nằm phân kì nhiều.

Đáp án   A Chỗ nào có từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ dày hơn.

trần hiếu ngân
nếu cách xa và phân kì nhiều thì sao ak
Hồ Ngọc Long LV 0, SP 0
từ trường đều thì phải . 11/4/2017
Hoàng Minh Thịnh
Nếu các đường sức từ gần như song song nhau thì như nào vậy AD ? . 14/2/2017
Xem 1 trả lời