Kết quả của điều kiện trong câu lệnh là gì

Kết quả của điều kiện trong câu lệnh While  do có giá trị là gì

Câu lệnh đơn giản hoặc câu lệnh ghép (điền vào ... nha)

chúc bn hc tốt:))

While (Điều kiện) do (Công việc)

Câu hỏi của bạn mình cũng chưa hiểu cho lắm!

Cho mình câu trả lời hay nhất nhé ️️️