In the heart of the city là gì

Cụm từ city slicker  dân thành phố. City slicker thường được dùng để nói tới một người hiểu biết lối sống ở thành phố, biết cách giải quyết các vấn đề của cuộc sống tại thành phố và xem thường những người sống ở nông thôn.

cum-tu-city-slicker

Mike hates London. He says its full of city slickers who think anyone who doesnt live there is a peasant.

During rush hour, the city slickers get fed up with tourists on the Underground when they stand in the way of the doors and start laughing when they almost fall over as the train pulls away.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Tại Anh khi nói tới The City, là người ta muốn nói tới một khu vực đặc biệt trong thành phố London, đó là nơi tập trung các cơ quan tài chính quan trọng

Ví dụ: The Bank of England is in the heart of The City.

Video liên quan