Hướng dẫn làm web bán hàng bằng ASP NET C#

Video hướng dẫn lập trình ASP.NET MVC 5 để thiết kế website bán hàng. Tài liệu MVC 5 tiếng Việt, có video và mã nguồn kèm theo. Hy vọng qua các video này, các bạn có thể tự làm một website sử dụng ASP.NET MVC một cách thành thạo.
Download mã nguồn đầy đủ của khóa học (bao gồm database) mới nhất tại đây
 • Bài 1: Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên
 • Bài 2: Cách tạo Model View Controller và tương tác giữa chúng
 • Bài 3: Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVC
 • Bài 4: Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVC
 • Bài 5: Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code First
 • Bài 6: Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVC
 • Bài 7: Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVC
 • Bài 8: Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVC
 • Bài 9: Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity Framework
 • Bài 10: Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015
 • Bài 11: Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2
 • Bài 12: Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015
 • Bài 13: Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework Codefirst
 • Bài 14: Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVC
 • Bài 15: Kiểm tra session trong Admin
 • Bài 16: Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVC
 • Bài 17: Thêm mới bản ghi với Entity Framework
 • Bài 18: Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVC
 • Bài 19: Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Codefirst
 • Bài 20: Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVC
 • Bài 21: Tìm kiếm dữ liệu trong quản trị
 • Bài 22: Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVC
 • Bài 23: Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVC
 • Bài 24: Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVC
 • Bài 25: Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVC
 • Bài 26: Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual Studio
 • Bài 27: Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NET
 • Bài 28: Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVC
 • Bài 29: Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap Style
 • Bài 30: Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài)
 • Bài 31: Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVC
 • Bài 32: Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View Bag
 • Bài 33: Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVC
 • Bài 34: Tạo trang chi tiết sản phẩm
 • Bài 35: Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấp
 • Bài 36: Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom.
 • Bài 37: Cách fix các lỗi thường gặp
 • Bài 38: Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC Phần 1
 • Bài 39: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC Phần 2
 • Bài 40: Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC Phần 3
 • Bài 41: Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework
 • Bài 42: Cách gửi mail trong ASP.NET MVC
 • Bài 43: Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map API
 • Bài 44: Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha
 • Bài 45: Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng
 • Bài 46: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVC
 • Bài 47: Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVC
 • Bài 48: Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng Ajax
 • Bài 49: Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVC
 • Bài 50: Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete)
 • Bài 51: Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tag
 • Bài 52: Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVC
 • Bài 53: Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và Javascript
 • Bài 54: 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạn
 • Bài 55: Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá học

Nguồn: http://tedu.com.vn

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn lập trình asp.net mvc5 , asp.net mvc 5 tiếng việt , hoc asp.net mvc 5 , học asp.net mvc , hướng dẫn lập trình asp net mvc 5 , mvc 5 tutorial , mvc 5 có gì mới , tài liệu asp.net mvc 5