Hướng dẫn làm PowerPoint hoạt hình

Bài viết dưới đây giới thiệu chi  tiết tới các bạn cách tạo và sử dụng các hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint.

Bước 1: Để tạo hiệu  ứng trước tiên bạn cần tạo khung nền cho đối tượng hoạt hình:

Trước tiên cần tạo khung nền cho đối tượng hoạt hình

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Images -> Pictures lựa  chọn hình ảnh là đối tượng hoạt hình:

Vào thẻ Insert - Images - Pictures lựa chọn hình ảnh

Kết quả bạn đã chèn đối tượng  hoạt hình, một chú ý nhỏ để tạo đối tượng hoạt hình bạn nên chọn đối tượng  không có nền:

Đã chèn đối tượng hoạt hình

Bước 3: Kích  chọn đối tượng -> vào thẻ Animations -> Add Animation -> Custom Path

Kích chọn đối tượng - vào thẻ Animations - Add Animation - Custom Path...

Bước 4: Tạo các điểm di chuyển cho đối  tượng:

Tạo các điểm di chuyển cho đối tượng

Bước 5: Chỉnh  lại thời gian hiệu ứng, vì  mặc định là 2  phút đối tượng chuyển động rất nhanh bạn nên chỉnh lại cho đối tượng di chuyển  chậm hơn:

Chỉnh lại thời gian hiệu ứng

Vì ở đây có 2 đối tượng bạn  nên lựa chọn 2 đối tượng này chuyển động cùng nhau bằng cách kích chọn Animation Pane trong thẻ Animation -> kích chọn đối tượng  phía dưới Start with previous để 2 đối  tượng chạy hiệu ứng cùng nhau:

Lựa chọn cho 2 đối tượng chuyển động cùng nhau

Kết quả đã tạo hiệu ứng hoạt  hình cho 2 đối tượng:

Kết quả đã tạo hiệu ứng hoạt hình cho 2 đối tượng

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo và sử dụng các hiệu ứng  hoạt hình trong PowerPoint.

Chúc các bạn thành  công!