Hướng dẫn cài đặt pygame

Bạn có thể tìm thấy cài đặt nhị phân cho pygame cho python 3,4 trên windows tại đây . Tôi không chắc bạn có thể tìm thấy nó ở đâu nếu bạn đang chạy một hệ điều hành khác.

Kiểm tra tải xuống trên repo bitbucket của họ (cho windows): https://bitbucket.org/pygame/pygame/doads

Trên Windows: mở comandline của bạn và gõ:   pip install pygame

Trên Linux dựa trên Debian, hãy nhập thiết bị đầu cuối của bạn:Sudo apt-get install python-pygame

Tôi muốn giới thiệu pythonlibs được biên dịch sẵn của Gohlke ở định dạng bánh xe :) pygame từ Gohlke

Tôi chưa bao giờ thất vọng bởi những thư viện đó và tôi đã sử dụng numpy, scipy, scikit-learn, v.v. (và cả pygame), một trong những khó khăn hơn để xây dựng trên windows;)

Video liên quan