Hưng Yên báo giờ đi học lại 2021

Trong chiều tối ngày 11/8, đã có thêm 3 tỉnh thành thông báo về thời gian tựu trường, cho học sinh các cấp quay trở lại việc học như sau.

Xem lịch tựu trường, khai giảng của các địa phương đã được công bố TẠI ĐÂY.

Hưng Yên

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ra thông báo mới về thời gian quay trở lại trường của học sinh. Cụ thể như sau:

- Các cấp học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, trừ lớp 1, sẽ tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 1/9/2021.

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học kỳ I bắt đầu từ ngày 6/9/2021, kết thúc trước ngày 16/1/2022. Học kỳ II hoàn thành trước ngày 25/5/2022, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

- Giáo dục thường xuyên bắt đầu học kỳ I từ ngày 13/9/2021, kết thúc trước ngày 16/1/2022. Học kỳ II hoàn thành trước ngày 14/5/2022, kết thúc trước ngày 31/5/2022.

Ngoài ra, việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Tỉnh Hưng Yên sẽ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

An Giang

Ngày 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định ban hành khung kế hoạch năm học 2021 - 2022. Trong đó:

- Đối với bậc mầm non, tựu trường ngày 1/9/2021, khai giảng ngày 5/9/2021, thực học ngày 6/9/2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 9/1/2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22/5/2022, tổng kết năm học trước ngày 31/5/2022.

- Đối với bậc tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 1/9/2021 (lớp 1 vào ngày 30/8), khai giảng ngày 5/9/2021, thực học ngày 6/9/2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 9/1/2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22/5/2022, tổng kết năm học trước 31/5/2022.

- Đối với THCS và THPT (hệ giáo dục thường xuyên), tựu trường ngày 1/9/2021, khai giảng ngày 5/9/2021, thực học do đơn vị quyết định, kết thúc học kỳ I trước ngày 9/1/2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22/5/2022, tổng kết năm học trước 31/5/2022.

Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 1/9; đối với lớp 1 từ ngày 23/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

Video liên quan