Hóng chuyện Tiếng Anh là gì

hóng chuyện Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  listen with a gaping mouth
= đi chơi đi, đừng hóng chuyện người lớn go and play instead of listening with a gaping mouth to the grown-ups talking
- begin turning in the direction of the sound of talk, begin to take notice (nói về trẻ nhỏ)
= em bé bắt đầu biết hóng chuyện the baby began turning in the direction of the sound of take; the baby began to take notice

Cụm Từ Liên Quan :

//