Hóa hơi axit là gì

Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân n?

Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu có giá trị gần nhất với

A.  27,0%

B.  27,5%

C.  28,0%

D.  28,5%

Đáp án   C  Ta có nCO2 = 0,26 mol, nX + nY = 0,1 mol

Do Y là axit no đa chức,mạch cacbon hở không phân nhánh nên Y là axit 2 chức

Giả sử \(X: C_nH_{2n}O_2 :  x mol ; Y: C_mH_{2m-2}O_4 : y mol\)

\(\Rightarrow\begin{cases}x+y=0,1\\(14n+32)x+(14m+62)y=8,64\\ nx+my=0,26\end{cases} \)  \(\left\{\begin{array}{l} x + y = 0,1\\14. 0, 26 + 32x + 64y = 8,64\end{array} \right.\)  \(\left\{\begin{array}{l} x= 0,04\\y = 0,06\end{array} \right.\)

 0,04n + 0,06m = 0,26  m= 3, n= 2

 %CH3COOH = \(\dfrac{0,04. 60}{8,96}\)× 100% = 27,78%. Đáp án C.

Lê Quang Thắng
Sao biết được y là axit 2 chức vậy?
được học bổng kì 3! nhất định làm được
27,7777 chọn 27.5 . 28/6/2015
BIGBANG
Blackrosei gần vs chả nhất >< cẩn thận nào . 27/6/2015
Trương Thị Ánh
tức quá,quên tính chênh lệch,đi 1 câu rồi . 26/6/2015
Trịnh Nguyễn Hương Giang
ra 27,777 rồi mà còn chọn B... k biết đề đại học nó có thủ đoạn thế không nữa . 26/6/2015
Ráng lên nhé :))
tính ra rồi mà còn sai nữa . 24/6/2015
nguyễn vũ hải đăng
nhjn zo ra dap an . 24/6/2015
nguyễn ngọc ánh
27,78 gần bằng 27,5. Yah. . 24/6/2015
Lê Anh Dũng
gần bằng vờ lừ . 24/6/2015
Hồ Thị Hằng
hohang97 làm ra rồi còn phải nghĩ gần cái nào hơn . 24/6/2015
NGUEN DUC DINH
27,5 voi 28 gan nhau . 23/6/2015
NGUEN DUC DINH
đáp án rỉ có trời biết . 23/6/2015
Đinh Việt Hùng
THPTsonduong tính ra 27.28 rồi mà tích còn sai nữa . 23/6/2015
Hà văn toản
nhìn mấy đáp án gần nhau mà loạn lên . 23/6/2015
phạm bá hải
móa 2 cái đáp án sít nhau quá, chọn ngu @@!!! . 23/6/2015
Hana
Butchi0402 nhìn lại đâu có khó, sao lúc thi cứ ghê ghê . 23/6/2015
Kiều Thị Thảo
cái chỗ Y là axit 2 chức sao biết ((( . 23/6/2015
Long, Thành, Nhung
đm chọn B gần nhất câu này nhảm vãi toàn phải so so cái nào gần cái nào . 22/6/2015
Gỉa Tịnh Văn (alyssa chia)
đáp số nhảm vãi lồng............ . 22/6/2015
αφ_¯¦æ­³7ﻲﻦאּ
cộng từ lớp 1 còn sai . 22/6/2015

Xem thêm  bình luận (1/21)          Viết bình luận