2 phút đọc

Hóa học 8 Oxi - Không khí

Hóa học 8 Oxi - Không khí

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxit có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxit có đáp án và lời giải chi tiết Xem chi tiết

Một số bài tập điển hình về sự oxi hóa  phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi có đáp án và lời giải chi tiết

Một số bài tập điển hình về sự oxi hóa  phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi có đáp án và lời giải chi tiết Xem chi tiết   Quảng cáo

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế oxi  phản ứng phân hủy có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về điều chế oxi  phản ứng phân hủy có đáp án và lời giải chi tiết Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxi có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về oxi có đáp án và lời giải chi tiết Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Không khí  Sự cháy có đáp án và lời giải chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về Không khí  Sự cháy có đáp án và lời giải chi tiết Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 -  Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 -  Chương 4 - Hóa học 8  Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 -  Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 -  Chương 4 - Hóa học 8  Xem lời giải

Lý thuyết về oxit

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Xem chi tiết

Lý thuyết sự oxi hóa  phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. Xem chi tiết

Lý thuyết điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy

1. Điều chế oxi Xem chi tiết   Quảng cáo

Xem thêm

Video liên quan