Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi hop am năm 2024

Cát Bụi

Hợp Âm Guitar | Hợp Âm Ukulele

Tự Học Guitar – Hướng Dẫn Guitar

4dummies.info

Hạt bụi [Am] nào hóa kiếp thân tôi. Để một [Dm] mai vươn hình hài lớn [Am] dậy [E7] Ôi cát bụi tuyệt [Dm] vời Mặt trời [E7] soi một kiếp rong [E7] chơi

Hạt bụi [Am] nào hóa kiếp thân tôi Để một [Dm] mai tôi về làm cát [Am] bụi [E7] Ôi cát bụi mệt [Dm] nhoài Tiếng động [E7] nào gõ nhịp không [Am] nguôi.

Bao nhiêu [A] năm làm kiếp con [A] người Chợt một [F

7] chiều tóc trắng như [Bm] vôi

Lá [D] úa trên cao rụng [E] đầy Cho trăm [E7] năm vào chết một [A] ngày.

Mặt trời [Am] nào soi sáng tim tôi Để tình [Dm] yêu xay mòn thành đá [Am] cuội [E7]Xin úp mặt bùi [Dm] ngùi Từng ngày [E7] qua mỏi ngóng tin [E7] vui.

Cụm rừng [Am] nào lá xác xơ cây Từ vực [Dm] sâu nghe lời mời đã [Am] dậy [E7] Ôi cát bụi phận [Dm] này Vết mực [E7] nào xóa bỏ không [Am] hay

Hình Như Là – 4dummies.info

http://www.facebook.com/4dummies.info

Ca sĩ/ban nhạc:

Ngọc Lan


1. Hạt bụi [Am] nào hoá kiếp thân tôi để một [Dm] mai vươn hình hài lớn [Am]

dậy

[E7] Ôi cát bụi tuyệt [Dm] vời mặt trời [E7] soi một kiếp rong chơi.

Hạt bụi [Am] nào hoá kiếp thân tôi để một [Dm] mai tôi về làm cát [Am] bụi

[E7] Ôi cát bụi mệt [Dm] nhoài tiếng động [E7] nào gõ nhịp không [Am] nguôi.

[Am] Khi bước chân ta về đêm [Dm] khuya nhìn đường [G] phố

Thành phố hoang [Am] vu như đời [G] mình qua cuộc [Am] tình

Làm sao em [F] biết đời sống buồn [E7] tênh, đôi [Dm] khi ta lắng nghe [Am]

ta.

ĐK: . Bao nhiêu [A] năm làm kiếp con [E] người chợt một [F

7] chiều tóc trắng

như [Bm] vôi

Lá [A] úa trên cao rụng [Bm] đầy cho trăm [E7] năm vào chết một [A] ngày [E7].

2. Ngày tháng [Am] nào đã ra [Dm] đi khi ta còn ngồi [G] lại

Cuộc tình [C] nào đã ra [F] khơi ta [E7] còn mãi nơi [Am] đây.

Từng cuộc [G] tình bỏ ta [C] đi như [E7] những dòng sông [Am] nhỏ

[F] Ôi những dòng sông [E7] nhỏ lời hẹn [Dm] thề là những cơn [Am] mê

[Am] Khi bước chân ta về đêm [Dm] khuya nhìn đường [G] phố

Thành phố hoang [Am] vu như đời [G] mình qua cuộc [Am] tình

Làm sao em [F] biết đời sống buồn [E7] tênh, đôi [Dm] khi ta lắng nghe [Am]

ta.

ĐK: Bao nhiêu [A] năm làm kiếp con [E] người chợt một [F

7] chiều tóc trắng

như [Bm] vôi

Lá [A] úa trên cao rụng [Bm] đầy cho trăm [E7] năm vào chết một [A] ngày [E7].

3. Mặt trời [Am] nào soi sáng tim tôi để tình [Dm] yêu xay mòn thành đá [Am]

cuội

[E7] Xin úp mặt bùi [Dm] ngùi từng ngày [E7] qua mỏi ngóng tin vui.

Cụm rừng [Am] nào lá xác xơ cây từ vực [Dm] sâu nghe lời mời đã [Am] dậy

[E7] Ôi cát bụi phận [Dm] nàyvết mực [E7] nào xoá bỏ không [Am] hay.

Bài viết có thể bạn thích

b #

Hạt bụi [Gm] nào hóa kiếp thân tôi. Để một [Cm] mai vươn hình hài lớn [Gm] dậy [D7] Ôi cát bụi tuyệt [Cm] vời Mặt trời [D7] soi một kiếp rong [D7] chơi

Hạt bụi [Gm] nào hóa kiếp thân tôi Để một [Cm] mai tôi về làm cát [Gm] bụi [D7] Ôi cát bụi mệt [Cm] nhoài Tiếng động [D7] nào gõ nhịp không [Gm] nguôi

Bao nhiêu [G] năm làm kiếp con [G] người Chợt một [G7] chiều tóc trắng như [Am] vôi Lá [C] úa trên cao rụng [D7] đầy Cho trăm [Em] năm vào chết một [Gm] ngày

Mặt trời [Gm] nào soi sáng tim tôi Để tình [Cm] yêu xay mòn thành đá [Gm] cuội [D7] Xin úp mặt bùi [Cm] ngùi Từng ngày [D7] qua mỏi ngóng tin [D7] vui

Cụm rừng [Gm] nào lá xác xơ cây Từ vực [Cm] sâu nghe lời mời đã [Gm] dậy [D7] Ôi cát bụi phận [Cm] này Vết mực [D7] nào xóa bỏ không [Gm] hay...