Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm dòng điện qua hai dây ngược chiều

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5A ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10cm có độ lớn là:

A. 10-5 T

B.2.10-5T

C.3.10-5T

D.1,4.10-5T

Đáp án: A

HD Giải:

Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải ta có chiều

như hình vẽ.

Do

hợp với nhau 1 góc 1200 nên: