Glorified là gì

glorified

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa  và cách dùng của từ: glorified+ Adjective

  • được phong thánh, được liệt vào hàng thánh

Từ liên quan

  • Từ đồng nghĩa:
    canonized canonised

Lượt xem: 224