giáo án khám phá môi trường xung quanh 4-5 tuổi

Giáo án khám phá khoa học môi trường xung quanh lợi ích của nước ngọt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (80.68 KB, 6 trang )

GIÁO ÁN: KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Chủ đề: Nước
Đề tài: Sự cần thiết của nước.
Trường: Mầm non thực hành Hoa Sen
Lớp: A7
Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ
Độ tuổi: 4-5 tuổi.
Ngày soạn: 07/03/2015
Ngày dạy: 17/03/2015
Người thực hiện: Nguyễn Thị Mừng
I/Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được tác dụng và sự cần thiết của nước đối với đời sống con người, cây cối
và con vật
- Mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ về môi trường tự nhiên
-Trẻ hiểu được nước rất cần thiết đối với con người trong cuộc sống,thực vật động
vật ,trong sản xuất
2/Kỹ năng
- Trẻ nhanh nhẹn ,chú ý quan sát tranh và trả lời tốt các câu hỏi.
+ Phát triển ngôn ngữ và cung cấp vốn từ cho trẻ
- Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, quan sát, đàm thoại.
3/Thái độ
- Trẻ biết tiết kiệm nước. trẻ biết giữ gìn và bảo vệ nguồn nước trong sạch.
- Trẻ bết được sự quan trọng của nước đối với con người, động vật ,thực vật ,trong
sản xuất.
- Trẻ hứng thú khi tham gia giờ học
II/Chuẩn bị
- 2 Cây: 1 cây xanh tốt, 1 cây héo.
- 1 số tranh các con vật chết khát, cây cối ruộng đồng khô héo cằn cỗi,III/Tiến trình
Hoạt động của cô
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú.

Hoạt động của trẻ

Cô cho và trẻ hát bài hát: cho tôi đi làm mưa với Trẻ hát
của Hoàng Hà
- Các con vừa hát bài hát gì?

Trẻ trả lời

- Trong bài hát bạn nhỏ muốn làm gì để giúp cho
đời?

Trẻ trả lời

- Nước dùng để làm gì ?
- Không có nứớc điều gị sẽ xảy ra?
- Để biết nứơc quan trọng như thế nào hôm nay lớp
mình sẽ tìm hiểu sự kì diệu của nước nhé.
Hoạt động 2: Khám phá sự cần thiết của nước
đối với mọi vật.
a. Nước đối với con người:
- Như vậy nước từ đâu mà có?
Nước được lấy từ nước mưa, biển, sông, hồ đó các
con ạ.

Trẻ trả lời


- Nước dùng để làm gì?
Nước dùng để sinh hoạt hằng ngày như: tắm rửa,
giặt quần áo, nấu ăn.
- Các con nghĩ xem nếu không có nước thì điều gì
sẽ xảy ra?

- Trẻ trả lời theo ý hiểu của

Nếu không có nước thì con người và vật đều chết và trẻ.
không tồn tại được nữa.
- Vậy để có nước dùng các con phải làm gì?
Giữ gìn nguồn nước và tiết kiệm nước
-Khi nào các bạn mới uống nước?


Khi khát nước (xem tranh bạn nhỏ đang uống nước)
-Không có nước con người sẽ như thế nào?

Trẻ nghe cô nói

Chết khát.
- Muốn có cơm cho các con ăn hàng ngày các cô đã
dùng nước làm gì?
Cô dùng nước để vo gạo, rửa rau, rửa thức ăn.
-Các bạn còn biết nước còn dùng để làm gì nữa
Nấu cơm, rửa tay ,rửa rau,lau nhà
cô cho xem hình ảnh rửa tay, bơi lội, rửa rau,tắm.
-Các con ạ thiếu nước con ngưòi sẽ không sống nổi
vì khát và không có nước dùng trong sinh hoạt hằng
ngày con người sẽ chết.


Trẻ trả lời

- Nước dùng để nấu ăn, sinh hoạt, nước còn có tác
dụng gì nữa không?

Trẻ nghe cô nói

Nước còn giúp cho con vật phát triển và lớn lên,
không chỉ vậy nước còn dùng để tưới cây, chăm sóc
mùa màng nữa đấy các con ạ.
b. Nước đối với động vật
- Nước có thể làm cho động vật sống và không chết
khát,vì vậy động vật cũng như chúng ta rất cần nước
Quan sát tranh cá trong bình nước và cá không sống Trẻ quan sát
trong nước.
- Cá sống trong môi trường nào?
Cá sống trong môi trường nước.
- Không có nước thì cá sẽ như thế nào ?
Không có nước thì cá sẽ chết.
- Cho trẻ xem tranh một số con vật đang uống nước,

- Trẻ trả lời


cho trẻ tự quan sát và trả lời câu hỏi.

Trẻ nghe cô nói.

- Những con vật này đang làm gì ?

Những con vật này đang uống nước
- Vì sao chúng phải uống nước?

Trẻ xem tranh

Vì chúng khát nước.
- Không có nước chúng sẽ như thế nào?

- Trẻ trả lời theo ý hiểu của

Không có nước chúng sẽ chết khát.

trẻ.

Các con ạ động vật cũng như chúng ta cũng rất cần
nước, không có nước chúng sẽ không sống nổi và
không có nước động vật sống dưới nước sẽ chết.
c. Nước đối với thực vật
- Cây xanh cũng như động vật, cây cũng rất cần tới
nước.
- Cho trẻ quan sát hai chậu cây :1 chậu cây tươi Trẻ quan sát
tốt,1 chậu cây héo.
- vì sao cây này lai héo vậy các bạn?

Trẻ kể.

Vì nó bị thiếu nước.
- Muốn cây được tươi tốt thì chúng ta phải làm gì ?
Muốn cây được tươi tốt thì chúng ta phải chăm tưới
nước cho cây.

- Cho trẻ xem tranh ruộng lúa khô cháy và ruộng lúa
tươi tốt.
- Các con ạ: cây xanh cũng như động vật khác, rất
cần nước ,không có nước cây sẽ khô héo ,không nảy - Trẻ lắng nghe.
mầm được cây sẽ không lớn thiếu nước lâu ngày
cây sẽ chết.
d. Nước trong sản xuất
- Nuớc rất cần thiết trong cuộc sống hằng chúng ta,


nước giúp cho bác nông dân tăng sản xuât như:
trồng lúa, trồng cây, trồng rau , trồng hoa, cày
ruộng..
- Cho trẻ xem tranh người dân đang cấy

- Trẻ quan sát.

- Nếu không có nước thì bác nông dân có cấy được
không?

- Trẻ quan sát và so sánh.

Cô cho trẻ xem tranh ruộng khô đất nứt nẻ.
Cô khái quát lại: không có nước thì hoa màu sẽ
khô héo không được mùa, thiếu nước đất đai sẽ nứt
nẻ không trồng rau được,thu hoạch sẽ không cao
nước rất cần thiết đối với cuộc sống chúng ta,nếu - Trẻ lắng nghe.
không có nước thì mọi thứ sẽ chết,con người sẽ chết
vì khát.
- Giáo dục;các bạn phải biết tiết kiệm nước, khi rưả

tay xong phải đóng vòi nước, không được đổ nước - Trẻ trả lời theo ý hiểu của
khi chưa sử dụng. Trong mọi sinh hoạt cần tiết kiệm trẻ.
nước.
3/ Hoạt động 3: Củng cố
Trò chơi 1: Bé thi đua nối hình ảnh đúng.
+ Sau khi các con đã xem lợi ích và tác hại khi thiếu
nước, bây giờ các con sẽ về các nhóm nối hình ảnh
về sự cần thiết của nước đối với môi trường sống.
- Cách chơi: chia trẻ thành 2 nhóm về vị trí cùng
thảo luận với nhau và đưa ra kết quả chính xác của
nhóm mình:
+ Nhóm 1 gạch nối ích lợi của nước: nhóm nối các - Trẻ thực hiện.
sinh vật sinh sống phát triển và cây xanh tươi tốt
nhờ có nước.


+ Nhóm 2 gạch nối: nhóm nối các sinh vật không
phát triển và bị héo vì không có nước.

- Trẻ lắng nghe.

- Luật chơi: khi kết thúc bài hát " cho tôi đi làm
mưa với'' cô đi kiểm tra kết quả đội nào có nhiều kết
quả đúng đội đó thắng cuộc.
- Khi trẻ thực hiện cô khuyến khích động viên trẻ.
- Sau khi trẻ thực hiện xong cô cho trẻ nhóm trưởng
đổi nhóm để kiểm tra kết quả chọn hành động, cô
tổng hợp kết quả chung.
Lần 2: đổi lượt chơi cho 2 đội.
Trò chơi 2: Đội nào tài hơn.

- Cách chơi: chia trẻ thành 4 đội.
+ Đội 2: Nước đối với sinh hoạt của con người - Trẻ lắng nghe cô nói luật
trong ngày.

chơi cách chơi.

+ Đội 3: Gắn thứ tự các tranh nguyên nhân gây ô
nhiễm môi trường nước.
+ Đội 4: Tìm gắn tranh sự cần thiết của nước đối
với người và vật.
- Luật chơi: thời gian là một bản nhạc khi lên gắn
các bạn phải chạy qua đường dích dắc để lên gắn,
III. Kết thúc:
- Củng cố gíáo dục trẻ.
- Chủ yếu khen ngợi trẻ.

- Trẻ lắng nghe cô nhận xét.