Giáo an, đồ dùng của bé 24 -- 36 tháng

GIÁO án NHÀ TRẺ từ 24 đến 36 THÁNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (49.72 KB, 6 trang )

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
Thời gian thực hiện: 3 tuần từ ngày 6/10  13/11/015
I .Mục Tiêu
1.Phát triển thể chất
- Rèn luyện sự phối hợp các vận động, các bộ phận trên cơ thể,
- Rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn, phản ứng nhanh theo hiệu lệnh.
- Biết được lợi ích của các nhóm dinh dưỡng đối với sức khỏe, biết ăn hết
suất.
2.Phát triển nhận thức
- Trẻ biết gọi tên một số đồ chơi
- Biết quan sát trò chuyện về một số đồ chơi của bé
- Biết nhận biết và phân biệt màu sắc
- Trẻ ham tìm tòi khám phá đồ vật xung quanh
3. Phát triển ngôn ngữ
- Trẻ hiểu được lời nói và thực hiện nhiệm vụ đơn giản
- Trẻ biết trả lời một số câu hỏi như con gì, cái gì, đây là gì bằng câu đầy đủ
4.Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ
- Trẻ biết tên của mình
- Trẻ biết giao tiếp với người khác bằng lời nói
- Đoàn kết với bạn trong khi chơi
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
II: CHUẨN BỊ:
- Sưu tầm một số tranh ảnh hoạ báo về đồ chơi của bé
- Phô tô một số hình ảnh về đồ chơi của bé.
- Đàn, nhạc các bài hát trong chủ đề


- Các loại đồ chơi của bé
III: MẠNG NỘI DUNG :
CHỦ ĐỀ LỚN
CHỦ ĐỀ NHÁNH


THỜI GIAN THỰC HIỆN
MẠNG NỘI DUNG

ĐỒ CHƠI
CỦA BÉ

NHỮNG ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC

26- 30/10/2015
- Nhận biết tên gọi các đồ chơi như đồ chơi nấu ăn, đồ chơi gia đình, ...
- Biết một số đặc điểm nổi bật như màu sắc, hình dáng,...
- Biết được công dụng của đồ chơi
- Biết xếp ngôi nhà màu xanh, nặn được kẹo dài
- Biết đứng co một chân
- Thuộc bài hát Dôi dép


- Thuộc bài thơ Chiếc quạt nan

NHỮNG ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH

2- 6/11/2015
- Trẻ biết tên gọi , đặc điểm nổi bật của đồ chơi như tiếng kêu, màu sắc ,...
- Trẻ biết được công dụng của một số đồ chơi
- Trẻ biết giữ gìn đồ chơi
- Biết chọn đồ chơi màu xanh
- Biết nặn quả óng và chạy theo hướng thẳng
- Thuộc bài thơ Ấm và chảo
- Trẻ thuộc và nhớ tên bài hát Chiếc khăn tay


ĐỒ CHƠI LẮP RÁP- XÂY DỰNG

9- 13/11/2015
- Trẻ biết được đặc điểm của đồ chơi lắp ráp  xây dựng
- Biết được công dụng của đồ chơi


- Biết giữ gìn đồ chơi
- Biết chọn đồ chơi màu đỏ
- Biết các trò chơi với vòng
- Biết tô màu ngôi nhà
- Thuộc bài hát  Em tập lái ô tô
- Nhớ nội dumh truyện  Câu chuyện về chú xe ủi

V: MẠNG HOẠT ĐỘNG:
CHỦ ĐỀ LỚN
LĨNH VỰC
MẠNG HOẠT ĐỘNG

ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: - Bé chơi với vòng
- Chạy theo hướng thẳng
- Đứng co một chân
TCVĐ: - Con sên
- Làm theo chỉ dẫn
- Bong bóng nhỏ


PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

TRUYỆN: Câu chuyện về chú xe ủi
THƠ : Ấm và chảo
Chiếc quạt nan

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
NBTN: - Những đồ chơi quen thuộc
- Những đồ chơi bé thích
- Đồ chơi lắp ráp - xây dựng
NBPB: - Chọn đồ chơi màu đỏ
- Chọn đồ chơi màu xanh
- Xếp ngôi nhà màu xanh

PHÁT TRIỂN TC KN XH VÀ THẨM MĨ
ÂM NHẠC: - Chiếc khăn tay
- Đôi dép
- Em tập lái ô tô
TẠO HÌNH: - Nặn quả bóng
- Nặn kẹo dài
- Tô màu ngôi nhà


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 1:
Những đồ chơi quen thuộc (1 tuần)
Bắt đầu từ ngày 26/10 và kết thúc ngày 30/10/2015.
I. Mục đích ,yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ biết gọi tên một số đồ chơi quen thuộc
- Trẻ biết được công dụng của một số đồ chơi
- Biết một số đặc điểm nổi bật của chúng
2. Kĩ năng

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định
- Rèn kĩ năng vận động tinh và vận đông thô