2 phút đọc

Focus point là gì

Point of interest. So, if we're using art as an example, the focal point is the area in a painting or drawing that you want people to immediately be able to look at. Point of in
Focus point là gì

Point of interest. So, if we're using art as an example, the focal point is the area in a painting or drawing that you want people to immediately be able to look at.

Point of interest. So, if we're using art as an example, the focal point is the area in a painting or drawing that you want people to immediately be able to look at. Xem bản dịch

The thing you are focusing on, or the center of attention

The thing you are focusing on, or the center of attention Xem bản dịch   1thích Câu trả lời được đánh giá cao

Point of interest. So, if we're using art as an example, the focal point is the area in a painting or drawing that you want people to immediately be able to look at.

Point of interest. So, if we're using art as an example, the focal point is the area in a painting or drawing that you want people to immediately be able to look at. Xem bản dịch   1thích

The "focal point" is the point or spot that something focuses on. For example: The focal point of your beauty is your eyes, I can't look away from them.

The "focal point" is the point or spot that something focuses on. For example:

The focal point of your beauty is your eyes, I can't look away from them. Xem bản dịch   1thích Câu trả lời được đánh giá cao

focus - noun focal - adjective ("of or relating to a focus")

focus - noun
focal - adjective ("of or relating to a focus") Xem bản dịch   0lượt thích Câu trả lời được đánh giá cao

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.Đăng ký

Video liên quan