Fireman đọc Tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ fireman tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm fireman tiếng Anh fireman
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ fireman

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

fireman tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ fireman trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ fireman tiếng Anh nghĩa là gì.

fireman /'faiəmən/
quảng cáo

Dầu Gội Head&Shoulders chai 1200ml 220.000 đ 279.000 đ (giảm 21%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới fireman

 • provo tiếng Anh là gì?
 • quinquevalency tiếng Anh là gì?
 • electron atmosphere tiếng Anh là gì?
 • versicles tiếng Anh là gì?
 • locomotives tiếng Anh là gì?
 • annihilable tiếng Anh là gì?
 • unmentionably tiếng Anh là gì?
 • ship's company tiếng Anh là gì?
 • envelop tiếng Anh là gì?
 • dhss tiếng Anh là gì?
 • jiving tiếng Anh là gì?
 • unexpressively tiếng Anh là gì?
 • five-per-cents tiếng Anh là gì?
 • gellant tiếng Anh là gì?
 • Oligopolistic tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của fireman trong tiếng Anh

fireman có nghĩa là: fireman /'faiəmən/*  danh từ- đội viên chữa cháy- công nhân đốt lò

Đây là cách dùng fireman tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ fireman tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

fireman /'faiəmən/*  danh từ- đội viên chữa cháy- công nhân đốt lò